Boža Krakar Vogel, Petra Jordan in Matjaž Zaplotnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2014. Bilten ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije

Boža Krakar Vogel, Petra Jordan in Matjaž Zaplotnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2014. Bilten ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014. 96 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 25). [PDF za prenos]

zbornik2014