Andreja Žele in Matej Šekli (ur.): Slovenski slavistični kongres, Videm 2018. Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm

Andreja Žele in Matej Šekli (ur.): Slovenski slavistični kongres, Videm 2018. Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2018. 408 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28). [PDF za prenos]

zbornik_18