Andreja Žele (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2016. Iz jezika v jezik – slovenščina v prevodih

Andreja Žele (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2016. Iz jezika v jezik – slovenščina v prevodih. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2016. 92 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 27). [PDF za prenos]

zbornik2016