Avtor: Lidija Rezoničnik

Nova številka revije Jezik in slovstvo (66/4)

Spoštovani,

izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (66/4). Tematska številka je posvečena jubileju prof. dr. Irene Novak Popov, uredili sta jo Darja Pavlič in Mateja Pezdirc Bartol.

Urednici številke sta v uvodniku zapisali, »naj bo ta številka Jezika in slovstva poklon in prisrčno voščilo Ireni Novak Popov ob njenem 70. rojstnem dnevu: Na mnoga leta in nove sprehode po slovenski poeziji!« Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo Jezika in slovstva.

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

 

Vsebina

Uvodnik

Ob jubileju Irene Novak Popov

Boža Krakar Vogel: Široko poznavanje in globoko občutenje literature kot način življenja

Alenka Jensterle Doležal: Medaljon o dr. Ireni Novak Popov

Razprave

Peter Scherber: Iz zgodovine slovenske poetike. Rokopisni osnutek prozodije Blaža Kumerdeja

Jožica Čeh Steger: Literarno-likovna medmedialnost v Cankarjevi zgodnji kratki prozi

Miran Hladnik: Skrivnost kabineta 209 b

Marko Juvan, Mojca Šorli, Andrejka Žejn: Interpretiranje literature v zmanjšanem merilu: »Oddaljeno branje« korpusa »dolgega leta 1968«

Vilma Purič: Sprehod Irene Novak Popov po narečni beneški poeziji

Zvonko Kovač: Još jednom (posljednji put) o ljubavi. „Obnove modernizma“ i postmoderna u slovenskoj i hrvatskoj poeziji

Mateja Pezdirc Bartol: Podoba ladje in morja v treh slovenskih dramah

Alojzija Zupan Sosič: Spol in literarna interpretacija poezije žensk: pesmi Barbare Korun in Kaje Teržan

Darja Pavlič: Pesnitve sodobnih slovenskih pesnic

Ocene in poročila

Milen Malakov: Percepcija nadnaravnega v frazeologiji – zbornik prispevkov mednarodne konference Slavofraz na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi

 

Objava v: Društvo

Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/3-4)

Spoštovani,

izšla je nova, dvojna številka revije Jezik in slovstvo (65/3–4), ki v tematskem delu »prinaša pregled dosedanjih ugotovitev o slovenskem (pa tudi latinskem in nemškem) slovstvu od konca 16. stoletja do pesnikov, ki so ustvarjali pred Prešernom; strnjeno predstavlja novejše izsledke, ki nas vodijo od konca protestantske v preddverje moderne slovenske književnosti« (iz Uvodnika).

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

Razprave

I

 1. Marjeta Pisk: Ljudska pesem med zavezanostjo tradiciji in nenehnim spreminjanjem
 2. Monika Kropej Telban: Slovenske pravljice in povedke od reformacije do romantike
 3. Nina Ditmajer: Slovenska nabožna pesem od Trubarja do Pohlina (1550–1799)
 4. Aleksander Bjelčevič: Slovenski verz od srednjega veka do Prešerna
 5. Marijan Dović: Krajnskeh modric prebujenje: začetki slovenske posvetne poezije
 6. Matija Ogrin: Asketična ali meditativna proza slovenskega baroka
 7. Alen Širca: Slovenska baročna pridiga
 8. Urška Perenič: Tradicija (kratkega) pripovedništva v slovenščini pred 1820
 9. Monika Deželak Trojar: Jezuitska dramatika in gledališče na Slovenskem
 10. Luka Vidmar: Od prevajanja Molièra in Metastasia do uprizarjanja Micke in Matička: dolgo porajanje slovenske posvetne dramatike in gledališča
 11. Blanka Bošnjak: Slovenski periodični tisk in izbrane strokovne knjige do 1820
 12. Boris Golec: Uradovalna slovenika od začetkov do prelomne srede 19. stoletja
 13. Matej Hriberšek: Vpogled v latinsko ustvarjalnost na Slovenskem od obdobja reformacije do prve polovice 19. stoletja

 

II

 1. Alojzija Zupan Sosič: Očetje in sinovi v maturitetnih romanih Konje krast in Figa
 2. Alenka Žbogar: Razmerja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi
 3. Neža Kočnik: Honorarji prvega slovenskega poklicnega pisatelja
 4. Biljana Mirchevska-Bosheva in Gjoko Nikolovski: Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku

 

Ocene in poročila

 

Monika Deželak Trojar: Marija Klobčar: Poslušajte štimo mojo: potujoči pevci na Slovenskem

Nina Ditmajer: Matija Ogrin: Slovensko slovstveno izročilo

 

Prejeli smo

 

Matjaž Kmecl: Odziv na poročilo Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih

 

 JiS_65-3-4_naslovnica

 

 

Objava v: Društvo

Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/2)

Spoštovani,

izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (65/2).

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

Razprave

 1. Alenka Šivic Dular: Slavistika na Univerzi v Gradcu in slovenski doktorji filozofije 1870–1919
 2. Tone Smolej: Graške disertacije s področja slovenske literarne vede
 3. Aleksandra Krasovec: Priseljenski medsvetovi v proznih delih G. Vojnovića, Z. Kneževića, D. Matković in F. Plohla
 4. Eva Pori: Primer Oder 57: poskus rekonstrukcije estetike igralskega govornega in telesnega izraza
 5. Tomaž Toporišič: Zajčeve pesniške igre onstran dramskega
 6. Mateja Pezdirc Bartol: Dramatika Ivana Cankarja med inovativnostjo in družbeno stvarnostjo
 7. Alojzija Zupan Sosič: Tujci, prvi roman Ivana Cankarja
 8. Andrea Leskovec: Utopije ljubezni v Cankarjevem romanu Milan in Milena
 9. Agnieszka Będkowska-Kopczyk: Iz ljubezni in zaradi ljubezni. Čustva kot vzroki človekovih odzivov v luči konstrukcij s predlogi
 10. Nuša Ščuka: Spolno občutljiv jezik v govorjenem diskurzu

Ocene in poročila

 1. Maja Bitenc: Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih
 2. Alenka Žbogar: Boža Krakar Vogel: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine
SD-JIS_2-2020-1
Objava v: Društvo

Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/1)

Spoštovani,

izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (65/1).

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

Razprave

 1. Blanka Bošnjak: Motivacija za branje s kratko prozo
 2. Aleš Čeh in Miran Štuhec: Literatura in dialog z videoigrami na primeru romanov Puščava, Klet, Katakombe in Anastrofa
 3. Nastja Spasković: Karakterizacija v romanih Plamenice in solze ter Ženska francoskega poročnika
 4. Andrea Leskovec: Izkustvo tujega in responzivnost v Cankarjevem romanu Tujci
 5. Tadej Kralj: Slovenščina kot jezik dediščine v slovenski skupnosti v Torontu
 6. Irina Makarova Tominec: Slovenščina z ruskim naglasom: jezikovni profil ruskogovorečega priseljenca
 7. Urša Ambrožič: Pleonastična nikalnica v slovenskem jeziku in vprašanje dvoumnosti

V branje vam priporočamo

 1. Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji. Ur. Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži, 2019. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 2. Kozma Ahačič, 2020: Kozmologija. Eseji. Novo mesto: Založba Goga.
 3. Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Vrhovnik, Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza, Peter Weiss in Nataša Gliha Komac, 2020: Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
SD_JIS_1_2020_prva stran
Objava v: Društvo