Avtor: Lidija Rezoničnik

Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/2)

Spoštovani,

izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (65/2).

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

Razprave

 1. Alenka Šivic Dular: Slavistika na Univerzi v Gradcu in slovenski doktorji filozofije 1870–1919
 2. Tone Smolej: Graške disertacije s področja slovenske literarne vede
 3. Aleksandra Krasovec: Priseljenski medsvetovi v proznih delih G. Vojnovića, Z. Kneževića, D. Matković in F. Plohla
 4. Eva Pori: Primer Oder 57: poskus rekonstrukcije estetike igralskega govornega in telesnega izraza
 5. Tomaž Toporišič: Zajčeve pesniške igre onstran dramskega
 6. Mateja Pezdirc Bartol: Dramatika Ivana Cankarja med inovativnostjo in družbeno stvarnostjo
 7. Alojzija Zupan Sosič: Tujci, prvi roman Ivana Cankarja
 8. Andrea Leskovec: Utopije ljubezni v Cankarjevem romanu Milan in Milena
 9. Agnieszka Będkowska-Kopczyk: Iz ljubezni in zaradi ljubezni. Čustva kot vzroki človekovih odzivov v luči konstrukcij s predlogi
 10. Nuša Ščuka: Spolno občutljiv jezik v govorjenem diskurzu

Ocene in poročila

 1. Maja Bitenc: Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih
 2. Alenka Žbogar: Boža Krakar Vogel: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine
SD-JIS_2-2020-1
Objava v: Društvo

Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/1)

Spoštovani,

izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (65/1).

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

Razprave

 1. Blanka Bošnjak: Motivacija za branje s kratko prozo
 2. Aleš Čeh in Miran Štuhec: Literatura in dialog z videoigrami na primeru romanov Puščava, Klet, Katakombe in Anastrofa
 3. Nastja Spasković: Karakterizacija v romanih Plamenice in solze ter Ženska francoskega poročnika
 4. Andrea Leskovec: Izkustvo tujega in responzivnost v Cankarjevem romanu Tujci
 5. Tadej Kralj: Slovenščina kot jezik dediščine v slovenski skupnosti v Torontu
 6. Irina Makarova Tominec: Slovenščina z ruskim naglasom: jezikovni profil ruskogovorečega priseljenca
 7. Urša Ambrožič: Pleonastična nikalnica v slovenskem jeziku in vprašanje dvoumnosti

V branje vam priporočamo

 1. Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji. Ur. Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži, 2019. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 2. Kozma Ahačič, 2020: Kozmologija. Eseji. Novo mesto: Založba Goga.
 3. Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Vrhovnik, Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza, Peter Weiss in Nataša Gliha Komac, 2020: Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
SD_JIS_1_2020_prva stran
Objava v: Društvo