Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/3-4) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka revije Jezik in slovstvo (65/3-4)

Spoštovani,izšla je nova, dvojna številka revije Jezik in slovstvo (65/3–4), ki v tematskem delu »prinaša pregled dosedanjih ugotovitev o slovenskem (pa tudi latinskem in nemškem) slovstvu od konca 16. stoletja do pesnikov, ki so ustvarjali pred Prešernom; strnjeno predstavlja novejše izsledke, ki nas vodijo od konca protestantske v preddverje moderne slovenske književnosti« (iz Uvodnika).Vljudno vabljeni k branju.UredništvoRazpraveI
 1. Marjeta Pisk: Ljudska pesem med zavezanostjo tradiciji in nenehnim spreminjanjem
 2. Monika Kropej Telban: Slovenske pravljice in povedke od reformacije do romantike
 3. Nina Ditmajer: Slovenska nabožna pesem od Trubarja do Pohlina (1550–1799)
 4. Aleksander Bjelčevič: Slovenski verz od srednjega veka do Prešerna
 5. Marijan Dović: Krajnskeh modric prebujenje: začetki slovenske posvetne poezije
 6. Matija Ogrin: Asketična ali meditativna proza slovenskega baroka
 7. Alen Širca: Slovenska baročna pridiga
 8. Urška Perenič: Tradicija (kratkega) pripovedništva v slovenščini pred 1820
 9. Monika Deželak Trojar: Jezuitska dramatika in gledališče na Slovenskem
 10. Luka Vidmar: Od prevajanja Molièra in Metastasia do uprizarjanja Micke in Matička: dolgo porajanje slovenske posvetne dramatike in gledališča
 11. Blanka Bošnjak: Slovenski periodični tisk in izbrane strokovne knjige do 1820
 12. Boris Golec: Uradovalna slovenika od začetkov do prelomne srede 19. stoletja
 13. Matej Hriberšek: Vpogled v latinsko ustvarjalnost na Slovenskem od obdobja reformacije do prve polovice 19. stoletja
 II
 1. Alojzija Zupan Sosič: Očetje in sinovi v maturitetnih romanih Konje krast in Figa
 2. Alenka Žbogar: Razmerja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi
 3. Neža Kočnik: Honorarji prvega slovenskega poklicnega pisatelja
 4. Biljana Mirchevska-Bosheva in Gjoko Nikolovski: Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku
 Ocene in poročila Monika Deželak Trojar: Marija Klobčar: Poslušajte štimo mojo: potujoči pevci na SlovenskemNina Ditmajer: Matija Ogrin: Slovensko slovstveno izročilo Prejeli smo Matjaž Kmecl: Odziv na poročilo Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih  JiS_65-3-4_naslovnica  
Scroll to Top