Nova številka Jezika in slovstva – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka Jezika in slovstva

Izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo 68/2 (2023):
Razprave
1.    Jerca Vogel: Procesne metode pri pouku slovenskega jezika kot prvega jezika
2.    Alenka Žbogar: Metoda obrnjenega učenja pri pouku slovenščine (književnosti)
3.    Mária Dobríková in Svetlana Kmecová: Frazeosemantično makropolje ‘bogastvo, bogat človek’ v slovenskem in slovaškem jeziku
4.    Teja Zupančič: Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta
5.    Katalin Munda Hinrök in Sonja Novak Lukanović: Slovenski jezik v osnovnih šolah v Porabju
6.    Nataša Logar, Vojko Gorjanc in Špela Arhar Holdt: Korpus Gigafida 2.0: mnenje uporabnikov
7.    Andrejka Žejn: Legenda o sveti Genovefi Martina Cochemskega v slovenščini: stik slovenske rokopisne in knjižne kulture?
8.    Martin Peter Kastelic: Zeno Cosini – (ne)zanesljivi pripovedovalec svojega življenja
Prof. dr. Eriki Kržišnik ob življenjskem jubileju
9.    Nataša Jakop: Ob življenjskem jubileju prof. dr. Erike Kržišnik
10.   Mateja Jemec Tomazin: »Ni miru za Indijance!« (E. Kržišnik)
11.   Vera Smole: Pomen leksema oko kot sestavine frazemov v slovenskem vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta
12.   Urška Valenčič Arh: Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom
13.   Saška Štumberger: Frazeološki neologizmi v slovenskih in nemških slovarjih
Intervju
14.   Miran Hladnik: Timothy Pogačar, ameriški slavist, slovenist in tavčaroslovec
Ocene
15.   Lela Angela Mršek Bajda: Ocena knjig Anje Moric Vilko Klepec, Mikulov vrag in Polšji možic
V branje vam priporočamo
16.   Martina Potisk: Iz »zakulisja« knjižne izdaje: Martina Potisk: Medkulturnost in sodobni slovenski roman. Kulturni center Maribor, 2022. 217 str.
Revija je že dostopna na spletni strani: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvoVabljeni k branju!
Scroll to Top