Nova številka Jezika in slovstva – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka Jezika in slovstva

Izšla je nova številka Jezika in slovstva, ki je prosto dostopna na:  https://doi.org/10.4312/jis.68.1
Razprave–          Katarina Marjanović: Jezikovno procesiranje med naravnim branjem: koregistracija gibanja oči in nevronskih odzivov–         Barbara Riman, Sonja Novak Lukanović: Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem–          Andreja Žele: Naklon kot morfoskladenjska kategorija v slovenščini–         Monika Kavalir: Prevodni premiki v bivanjskih stavkih: o samostalniškosti angleščine in glagolskosti slovenščine–         Tomaž Toporišič: Dogodek v mestu Gogi in model nove drameIntervju–          Mojca Nidorfer: Prejemnica prvega Toporišičevega priznanja red. prof. dr. Lidija ArizankovskaOcene in  priporočila–          Silvija Borovnik: Alojzija Zupan Sosič: A Theory of Narrative. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022–          Darija Pivk: Resne jezikovne igre. Metodični priročnik za učitelje slovaščine kot tujega jezikaV branje vam priporočamo–          Damir Globočnik, 2023: Alešovčev Brencelj: Prvi slovenski satirični list. Ljubljana: Buča
Scroll to Top