Nova številka revije Jezik in slovstvo (64/2) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka revije Jezik in slovstvo (64/2)

Spoštovani,izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (64/2), ki je posvečena ljudskemu slovstvu in umetnemu literarnemu izročilu (z izpostavitvijo pravljic) v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole.Vljudno vabljeni k branju!UredništvoVsebinaRazprave
  1. Katja Mihurko Poniž: Pravljice starejših slovenskih pisateljic v literarni tradiciji in vzgojno-izobraževalnem sistemu
  2. Saša Babič: Obravnava folklornih obrazcev v osnovnošolskih berilih in revijah
  3. Alenka Žbogar: Slovensko ljudsko slovstvo in antična književnost pri pouku književnosti
  4. Marjetka Golež Kaučič: Slovenska ljudska balada v srednješolskem izobraževanju – pastorka književnosti?
  5. Milena Mileva Blažić: Motiv mesta Ljubljana v slovenski (mladinski) književnosti – Literarna Ljubljana
  6. Monika Kropej Telban: Pripovedna pot po Ljubljani. Slovstveno izročilo kot del ogleda mesta
  7. Barbara Ivančič Kutin: Tematske poti in drugi izkustveni didaktični pristopi pri obravnavi folklornih besedil v osnovni šoli
Ocene in poročila
  1. Katja Hrobat Virloget: Barbara Ivančič Kutin: Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenskem folklornem izročilu
  2. Tina Lengar Verovnik: Mednarodni simpozij Poučevanje govora
  3. Markéta Dosoudilová: Zdeňka Kohoutková: Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje: delovni zvezek
Scroll to Top