Nova številka Slavistične revije (67/1) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka Slavistične revije (67/1)

Izšla je nova številka Slavistične revije (67/1).Vljudno vabljeni k branju!VsebinaRazprave
  • Janez Strehovec: The Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta
  • Blaž Podlesnik: Poetika, politika in etika (ali kaj lahko branje Mandelštama pove o sodobni ruski poeziji in ruskem rapu)
  • Елена B. Петрухина [Elena Petrukhina]: Интерпретация видовых различий между русским, чешским и словенским языками
  • Nina Žavbi: Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev
  • Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc: Prepletenost kulture in jezika na primeru angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov
  • Nikola Ljubešić, Maja Miličević Petrović, Tanja Samardžić: Jezična akomodacija na Twitteru: Primjer Srbije
Ocene – Poročila – Zapiski – Gradivo
  • Matjaž Kmecl: Aleksander Skaza o Tolstoju in problemih sodobne ruske literature
  • Blaž Kavšek: Simpozij Obdobja 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, Ljubljana, 15.–16. november 2018
  • Pavle Ratko Jović: Prvi srbski prevodi Cankarjevih del 1900–1940
Scroll to Top