Nova številka Slavistične revije (67/3) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka Slavistične revije (67/3)

Spoštovani, obveščamo vas, da je izšla 3. letošnja številka Slavistične revije. Uredniški odbor jo posveča souredniku Miranu Hladniku ob bližajočem se osebnem življenjskem jubileju. Pospremljena je z nekaj verzi, Urška Perenič pa svoj članek, ki odpira številko, prav posebej posveča “Doktorvaterju” in kolegu Miranu.Revijo zaključuje še en jubilejni prispevek, ki ga Miran Hladnik in Urška Perenič posvečata nemško-avstrijskemu slovenistu Petru Scherberju ob njegovem 80. rojstnem dnevu.Posebne zahvale uredništvo namenja Timothyju Pogačarju, ki se je s prostovoljnim prispevkom odločil podpreti Slavistično revijo.Vabljeni k branju.Razprave: Urška Perenič: Dnevnik kot literarnozgodovinski vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath Matej Hriberšek: Korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom v obdobju 1906–1923 Blaž Kavšek: Dodatek k stritariani: Revizija procesa (pre)vrednotenja Josipa Stritarja v slovenski literarni zgodovini in kritiki Kristina Pranjić: Formalne mistične prakse ruskega futurizma Andreja Žele, Dejan Gabrovšek: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini Darinka Verdonik: Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzuOcene, poročila, zapiski, gradivo: Andreja Žele: O pravnem jeziku z vidika pravnikov in jezikoslovcev Boštjan Udovič: Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (Ur.), Frauen, die studieren, sind gefährlich Urška Perenič, Miran Hladnik: Peter Scherber: Ob 80. jubileju
Scroll to Top