Nova številka Slavistične revije (68/1) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka Slavistične revije (68/1)

Spoštovani, obveščamo vas, da je izšla 1. letošnja številka Slavistične revije. Uredniški odbor jo posveča sourednici Adi Vidovič Muha ob njenem osebnem jubileju. Vabljeni k branju!RazpraveKozma Ahačič: Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah Mladen Uhlik, Andreja Žele: Vzrok v slovenščini: predlogi in predložne zveze Primož Vitez: Besedilne in terminološke novosti v drugem slovenskem prevodu Saussurjeve knjige Mira Krajnc Ivič: Obravnava besedil: merila za razlikovanje med besedilno vrsto in besedilnim tipom Krzysztof Tomasz Witczak: Are There Traces of a Finno-Ugric Substratum in Proto-Slavic? Krystyna Pieniążek-Marković: Dalmacija i banska Hrvatska u Pavlinovićevim Putima (Godine 1867–75)Ocene, poročila, zapiski, gradivoAndreja Žele: Ob jubileju Ade Vidovič Muha Urška Perenič: Zaslužni profesorici dr. Adi Vidovič Muha ob 80. rojstnem dnevu
Scroll to Top