Znanstveno srečanje doktorskih študentov 2013 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Znanstveno srečanje doktorskih študentov 2013

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije je 6. 12. 2013 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani organizirala Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri. Prireditev je bila namenjena izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, segala pa je tudi na področje didaktike in prevodoslovja.Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije je tako prireditev letos izpeljala prvič. Na srečanju so se s sekcijskimi referati z diskusijo predstavili mladi raziskovalci z mariborske, ljubljanske, koprske ter graške univerze. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, sega pa tudi na sosednja področja didaktike in prevodoslovja. Brez slednjih si ni mogoče predstavljati niti interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike/slavistike niti uspešne prakse v smislu poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja in prevajanja. Referentom je srečanje omogočilo širšo prepoznavnost njihovega dela, udeležencem pa informacijo o rasti slovenskega znanstvenega podmladka. Četudi se sodelujoči ukvarjajo s teoretsko in metodološko zelo raznolikimi problemi, je vsaki sekciji skrbno pripravljenih kakovostnih referatov sledila konstruktivna diskusija, brez tradicionalnega >>postavljanja v dva tabora<<. Naj še omenimo, da sta bili na znanstvenem srečanju podeljeni tudi nagradi za najboljše diplomsko delo diplomantkama Tini Razboršek z Univerze v Gorici in Maji Šturm z Univerze na Primorskem. Mlade diplomante želimo na tak način nagraditi za njihovo dosedanje delo, obenem pa jih spodbuditi za nadaljnje strokovno oz. znanstveno udejstvovanje. Zaradi kakovostnih vsebin prispelih referatov pričakujemo, da bo na novo organizirano znanstveno srečanje pridobilo status osrednje prireditve Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije. 
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
 Prilagamo še program.15.30 -15.45 Pozdrav in uvodne besede 15.45-16.00 Natalija Furman: Ekolingvistika in neoliberalistični sistem 16.00 -16.15 Nina Zavašnik: Oris jezikovnega konflikta med rojenimi govorci slovenščine ter priseljenci iz BiH, Hrvaške, Črne gore in Srbije v Sloveniji 16.15-16.30 Lea Lehner: Medpredmetno povezovanje s slovenščino v tretjem triletju na dvojezičnih osnovnih šolah 16.30 -16. 45 Mateja Forte: Jezik, preko poučevanja in učenja do kakovostnega znanja 16.45 – 17.10 Diskusija 17.10 -17.30 Odmor 17.30 -18.00 Podelitev priznanj Slavističnega društva najboljšim mladim diplomantom slovenskih univerz 18.00-18.15 Črt Močivnik: Podoba Romov v literaturi Janeza Trdine 18.15 -18.30 Martina Potisk: Medkulturnost v literaturi: podoba islama v sodobnem slovenskem romanu 18.30-18.45 Ana Perovič: Funkcija oblačil in oblačilnih videzov v izbranih besedilih Ivana Cankarja in Zofke Kveder 18.45-19.00 Diskusija 19.00-19.15 Odmor 19.15 – 19.30 Nina Ditmajer: Retorične enote v svetopisemskih epistolah skozi zgodovino slovenskega prevajanja 19.30-19.45 Janko Trupej: Cenzura profanosti pri podnaslavljanju 19.45-20.00 DiskusijaFotografije s prireditve
Scroll to Top