Category: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2014

Strokovni posvet ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije – dan odprtih vrat, 3. 10. 2014

Matjaž Zaplotnik, Zoltan Jan in Peter Planinc na Občnem zboru ZDSDS 2014 (foto: Miran Hladnik).

80-letnico Slavističnega društva Slovenije bomo zaznamovali na dnevu odprtih vrat oz. 25. slovenskem slavističnem kongresu, ki bo 3. oktobra 2014 v Mestnem muzeju v Ljubljani, Gosposka 15.

Poseben strokovni posvet tokrat nadomešča vsakoletni slavistični kongres, saj želimo strokovno znanstvenemu srečanju zaradi visokega jubileja dati tudi slavnostni značaj. Poleg dopoldanskih slavnostnih plenarnih predavan načrtujemo še popoldansko ekskurzijo po literarno kulturni Ljubljani, okroglo mizo o aktualni družbeni vlogi društev javnem interesu in občni zbor društva. Ob tej priložnosti bomo izdali tudi bilten s predavanji ter s seznami častnih članov in lokacij kongresov in z ustreznim slikovnim materialom.

Vabimo vse častne člane, člane in nečlane sloveniste in slaviste, da se pridružite našemu enodnevnemu srečanju.

Boža Krakar Vogel

Program:
Dopoldne:
9.30–10.00: Slovesen uvodni del z nagovori – župan Ljubljane Zoran Janković, vodja službe za jezik pri Ministrstvu za kulturo dr. Simona Bergoč, dr. Aleksander Skaza, dr. Boža Krakar Vogel 

Aleksander Skaza

10.00–11.00: Plenarna predavanja

1. Aktualna vprašanja slovenščine, slovenistike in slavistike – akad. prof. dr. Matjaž Kmecl (častni meščan Ljubljane)

2. Slavistično društvo skozi čas – prof. dr. Andreja Žele

3. SdS v (živih) slikah: multimedijski prikaz – prof. dr. Miran Hladnik, Matjaž Zaplotnik

Odmor

11.30–13.30 Občni zbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

13.30–15.30 Prosto za kosilo

Popoldne:
15.30–17.30 Izbirno:

1. Vodeni ogled razstave Emona: mesto v imperiju (ob praznovanju 2000-letnice Emone) v Mestnem muzeju Ljubljana, nato kulturnozgodovinski sprehod po Ljubljani z mag. Andrejem Bartolom

2. Okrogla miza: So strokovno stanovska društva še potrebna? Udeležba predstavnikov sorodnih društev: zgodovinsko, geografsko, lektorsko, bibliografsko, slavistično. Uvodničarji: predsedniki društev.

19.30–23.00 Družabni večer s podelitvijo priznanj SdS v restavraciji Skriti kot v podhodu Ajdovščina

Boža Krakar Vogel in Peter Planinc

Vika Slabe in Alenka Šivic Dular postaneta častni članici

Žurerska sekcija se ne da

Hitre povezave do najpomembnejših informacij:
Organizacija Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2014:
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
Slavistično društvo Ljubljana
Organizacijski odbor Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2014:
Boža Krakar Vogel
Petra Jordan
Matjaž Zaplotnik
Maruška Agrež
Peter Planinc
 
Podporniki in sponzorji 25. Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2014:
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 
Mestna občina Ljubljana
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 
 
Objava v: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2013

24. Slovenski slavistični kongres, Vipava in Nova Gorica,
3.-5. oktober 2013
Letošnji slavistični kongres bo od 3. do 5. oktobra 2013 v Vipavi in Novi Gorici. Osrednja pozornost bo tokrat namenjena novi novogoriški slovenistiki oz. slavistiki. Druge teme so posvečene še besedju v besedilih in slovarjih, manj znanemu Miklošiču, slovanskim literaturam v slovenski kulturi, čezpredmetnim ciljem pri pouku slovenščine, diferenciaciji pri pouku slovenščine, prispevkom študentov, predstavitvam knjig in projektov itd. Obeta se bogat dnevni in večerni spremljevalni program, v soboto pa bo ekskurzija vodila po poteh Soške fronte.
Lepo vabljeni k udeležbi. Obenem pa prosimo vse, ki se nameravate udeležiti kongresa, torej poslušalce, predavatelje, študente in predstavitelje knjig in projektov, da najkasneje do 21. 9. 2013 izpolnite elektronsko prijavnico, ki jo najdete na teh spletnih straneh.
Učiteljem še sporočamo, jim za udeležbo na kongresu v petek, 4. 10 2013., ZRSŠ izda potrdilo, s katerim lahko uveljavljajo pol točke za napredovanje v naziv.
Pred kongresom bomo razposlali izvod nove Kronike SdS s programom kongresnega dogajanja in položnico za plačilo članarine. Želim vam čim manj stresno popočitniško delovno obdobje in upam, da se v čim večjem številu vidimo na oktobrskem kongresu.
Boža Krakar Vogel,
predsednica ZDSDS
 

Nekaj slik s četrtkove otvoritve kongresa v Dvorcu Lanthieri Vipava (FOTO: Miran Hladnik)

Organizatorji Slovenskega slavističnega kongresa Nova Gorica 2013

 Mestna občina Nova Gorica
Ožji organizacijski odbor Slovenskega slavističnega kongresa Nova Gorica 2013
 • Ernesta Dejak Furlan, predsednica SD Nova Gorica,
• Sonja Žežlina, podpredsednica SD Nova Gorica,
• Nejc Ivančič, blagajnik SD Nova Gorica,
• dr. Zoran Božič, član UO SD Nova Gorica,
• Adrijana Špacapan, članica UO SD Nova Gorica,
• Ana Ogrič, članica UO SD Nova Gorica,
• dr. Katja Mihurko Poniž, dekanja Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici,
• dr. Boža Krakar Vogel, predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije,
• Petra Jordan, tajnica SD Slovenije,
• Matjaž Zaplotnik, urednik kongresnih gradiv in tiska SD Slovenije.
V širšem organizacijskem odboru letošnjega Slovenskega slavističnega kongresa poleg zgoraj navedenih sodelujejo še
• profesorice številnih šol, predvsem Škofijske gimnazije Vipava, Gimnazija Nova Gorica in Šolskega centra Nova Gorica,
• Petra Bajec, Mestna občina Nova Gorica,
• Melanija Kerševan, Krajevna skupnost Nova Gorica,
• Maruška Agrež, SD Slovenije.

Podporniki in sponzorji 24. Slovenskega slavističnega kongresa Nova Gorica 2013
 

 

      Občina Vipava                     Gimnazija Nova Gorica                HIT Nova Gorica
Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani
Objava v: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2012

23. Slovenski slavistični kongres, Koper,

FHŠ UP, 27.-29. september 2012

SLIKE S KONGRESA
 KLIKNI za ogled fotogalerije

FOTO: Matjaž Zaplotnik in Miran Hladnik

 KLIKNI za ogled fotogalerije

FOTO: Olivio Gržentić

Klikni za ogled fotogalerije KLIKNI za ogled fotogalerije
FOTO: Marija Sotnikova Štravs
Letošnji slavistični kongres bo od 27. do 29. 9. 2012 na Fakulteti za humanistične študije v KopruTitov trg 5. Osrednja pozornost bo tokrat namenjena slovenistiki/slavistiki, kakor se po načelih medkulturnosti in meddisciplinarnosti razvija na Univerzi na Primorskem. Druge teme so posvečene še prevajanju iz slovenščine v druge slovanske jezike, lektorstvu v medkulturnem položaju, didaktičnim prizadevanjem za razvijanje pismenosti (predavanja, delavnice), prispevkom študentov, predstavitvam knjig in projektov itd. Na občnem zboru bomo imenovali nova častna člana in volili novo vodstvo. Obeta se bogat dnevni in večerni spremljevalni program, v soboto pa bo ekskurzija vodila po morju in kopnem.
Lepo vabljeni k udeležbi. Obenem pa prosimo vse, ki se nameravate udeležiti kongresa, torej poslušalce, predavatelje, študente in predstavitelje knjig in projektov, da najkasneje do 15. 9. 2012 izpolnite elektronsko prijavnico, ki jo najdete na tej spletni strani.
Učiteljem še sporočamo, jim za udeležbo na kongresu v petek, 28. 9., ZRSŠ izda potrdilo, s katerim lahko uveljavljajo pol točke za napredovanje v naziv.
Pred kongresom bomo razposlali izvod nove Kronike SdS s programom kongresnega dogajanja in položnico za plačilo članarine. Želim vam čim manj stresno popočitniško delovno obdobje in upam, da se v čim
večjem številu vidimo v Kopru.
Boža krakar Vogel, predsednica SdS
1. september 2012
Hitre povezave do najpomembnejših informacij:


Organizatorji Slovenskega slavističnega kongresa Koper 2012


 

 
 
Ožji organizacijski odbor Slovenskega slavističnega kongresa Koper 2012:
 • dr. Vesna Mikolič, prva predstojnica Oddelka za slovenistiko UP FHŠ, članica Oddelka za jezikoslovne študije UP ZRS;
 • Nada Đukić, predsednica Slavističnega društva Koper;
 • Boštjan Debelak, tajnik SD Koper;
 • dr. Boža Krakar Vogel, predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije;
 • Petra Jordan, tajnica SD Slovenije;
 • Matjaž Zaplotnik, urednik kongresnih gradiv in tiska SD Slovenije.
V širšem organizacijskem odboru letošnjega Slovenskega slavističnega kongresa poleg zgoraj navedenih sodelujejo še:
 • dr. Krištof Jacek Kozak, predstojnik Oddelka za slovenistiko UP FHŠ;
 • Mojca Butinar, blagajničarka Slavističnega društva Koper,
 • Jasna Čebron, SD Koper
 • Senija Smajlagić, SD Koper
 • Ana Beguš, UP FHŠ
 • dr. Irina Makarova Tominec, namestnica predstojnika Oddelka za slovenistiko UP FHŠ,
 • Maja Smotlak, UP ZRS in UP FHŠ
 • Klara Šumenjak, UP ZRS in UP FHŠ
 • mag. Vladka Tucovič, tajnica Oddelka za slovenistiko UP FHŠ,
 • Jerneja Umer Kljun, UP ZRS
 • dr. Jana Volk, UP ZRS in UP FHŠ
 • Maruška Agrež, SD Slovenije
 
 
 
Podporniki in sponzorji 23. Slovenskega slavističnega kongresa Koper 2012:

 

 

Turistična kmetija in klet Lukač
 
 
Vanja Pegan
 
 
 
Znanstveni sestanek Slovenski slavistični kongres Slavistika v regijah – Koper 2012 je finančno podprla ARRS.
ARRS
 
Izid kongresnega zbornika Slavistika v regijah – Koper je finančni podprl Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Objava v: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2011

22. Slovenski slavistični kongres
Slavistika v regijah – Maribor
Univerza v Mariboru, 29. 9.–1. 10. 2011
 
SLIKE S KONGRESA
Foto Matjaž Zaplotnik  KLIKNI ZA OGLED GALERIJE (foto Matjaž Zaplotnik)
 
Foto Miran Hladnik KLIKNI ZA OGLED GALERIJE (foto Miran Hladnik)
 
 

Vtisi predsednice s slavističnega kongresa v Mariboru (6. 10. 2011)
 

Pri odločanju, kaj zapisati v pokongresno poročilo za zainteresirane bralce – ali povzeti strokovno kongresno dogajanje ali našteti nekaj vidnejših “stranskih učinkov” tega zborovanja, sem si izbrala slednje. Najprej zato, ker je strokovni del kongresa dovolj tehtno predstavljen v zborniku, pa še zato, ker bi tudi skopi povzetek bil za priložnostne bralce dosti predolg in nemara duhamoren. Zato rajši poročam o svojem videnju pomembnih izstopajočih “stranskih produktov”:
– da so se mariborske kolegice in kolegi izkazali kot dobri strokovnjaki in prepričljivi predavatelji, pa kot odlični organizatorji in gostitelji;
– da je Tone Partljič ne le humoristični pisatelj in dramatik, ampak tudi zelo razgledan in slikovit pripovedovalec o kulturno zgodovinskem dogajanju;
– da so bili predavatelji v glavnem uvidevni in s svojimi nastopi niso bistveno skrajševali časa svojim naslednikom;
– da je bilo potrebno obravnavati in zato smiselno uvrstiti v program didaktične probleme srednjih strokovnih in poklicnih šol, motivacijo dijakov in rešitve pri poklicni maturi in zaključnem izpitu;
– da nam med mladino raste vrsta odličnih diplomantov, ki znajo napisati dober daljši tekst (diplomsko nalogo), ga ustrezno zgostiti v krajši članek in suvereno podati njegovo (še krajšo) predstavitev;
– da se je kot zadetek v polno izkazala lektorska sekcija s predavanji in okroglo mizo o stanovskih problemih, ki jih povzroča nelojalna konkurenca neprofesionalnih lektorjev;
– da je strah sicer redkih zaslepljenih osebkov pred zgodnjim uvajanjem angleščine v šolski sistem odveč, saj se bodo otroci učili le igric in pesmic, ne pa tudi bolj zahtevnega branja in pisanja;
– da je kultura dialoga novodobnih jezikoslovcev vodnikov močno naslonjena na tradicijo;
da se namenoma nismo spotikali ob tekmovanje za Cankarjevo priznanje, saj bo čas za tehtno razpravo na posvetu 11. novembra;
– da je dr. Bernard Rajh odličen organizator in vodja ekskurzije, pa tudi sicer izjemna osebnost;
– da je bila pozornost obiskovalcev žal premalo naklonjena predstavitvam knjig;
– da je k pretežno dobremu razpoloženju udeležencev poleg dobre strokovne in kulinarične ponudbe prispevalo tudi babje poletje;
– da dolgujemo zahvalo (redkim) medijem, ki so širili vedenje o nas in da razumemo mlačnost in malobrižnost onih, ki tega niso naredili, saj se letos za nas niso zmenili niti državni financerji; eni in drugi imajo drugo leto priložnost, to zmoto poravnati.
red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, predsednica SdS, 6. oktobra 2011


 

Čestitka ob zaključku kongresaRadi bi čestitali mariborski univerzitetni slavistiki in mariborskemu ter vseslovenskemu slavističnemu društvu, organizacijskemu odboru in zlasti predsednicama dr. Alenki Valh Lopert in dr. Boži Krakar Vogel za izjemno uspešno izpeljan Slovenski slavistični kongres v Mariboru, ki nam bo ostal v najlepšem spominu. Zahvaljujemo se vam za gostoljubje in vam želimo še obilo uspešno izpeljanih projektov.
Novogoriška “sekcija” iz Tehniškega šolskega centra Nova Gorica in Gimnazije Nova Gorica: Sonja Žežlina, Vanja Gabrijelčič, Ana Ogrič, Simona Stres in Nejc R. Ivančič. V Novi Gorici, 3. oktobra 2011.

Pridružujem se zahvalam in pohvalam organizatorjem slavističnega kongresa, Ki so pripravili tehten in strokoven program ter kolegialno in prijateljsko vzdušje v Mariboru. Hkrati čestitam obema nagrajencema, ki sta si s svojima prispevkoma večkratno zaslužila izrečeno priznanje SDS.
Lp, Mirko. Vladimir Osolnik, Ljubljana, 4.oktobra 2011.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
pokongresne misli se počasi sestavljajo in ob tem smo nadvse vesele vseh vaših pozitivnih mnenj in pohval za izvedbo kongresa. To nam veliko pomeni. Seveda brez vseh referentov, udeleležencev, podpornikov, ki so večinoma kongres podprli v ”naturalijah” tudi mariborskega kongresa ne bi bilo. Tridnevno druženje zagotovo veliko pripomore k izmenjavi strokovnih mnenj in nadaljnjemu konstruktivnemu delu. Slovenski jezik je bil, je in bo naša skrb in naša ljubezen. Zato smo, kar smo – Slovenci. Tuji jeziki ne ogrožajo slovenščine, saj je jeziki niso nikdar – so jo le ljudje. Prijazen pozdrav iz totega Maribora.


V imenu mariborskega organizacijskega odbora SD Mb

Alenka Valh Lopert, predsednica, Melita Zemljak Jontes in Natalija Ulčnik, tajnici, Ines Voršič, blagajničarka. Maribor, 6. oktobra 2011.
 
 

Kratka refleksija o 22. Slovenskem slavističnem kongresu 2011 v Mariboru

Za osnovno- in srednješolskega učitelja je bila udeležba na letošnjem kongresu priložnost za strokovno spopolnjevanje na vseh področjih slovenističnega udejstvovanja, zlasti pa za vpogled v najsodobnejšo slovenistično znanstveno dejavnost, do katere učitelj v osnovni ali srednji šoli zaradi obsežnih pedagoških in obremenjujočih obšolskih obveznostih sicer nima ravno enostavnega dostopa.

Kongresno srečanje je bilo vsestransko pozitivno in koristno, kajti le v svoji stroki aktualno podkovan in široko interdisciplinarno razgledan pedagoški delavec je zmožen znanje uspešno in tvorno predati učencem. Letošnji kongres je udeležence izzval in pozval k širjenju obzorij, saj smo lahko natančneje spoznali manj odmevno raziskovalno dejavnost na mariborski slavistiki in uzavestili kulturnozgodovinski pomen premnogokrat zapostavljenega štajerskega prostora.

V trajnem spominu mi bodo ostali naslednji kongresni prispevki oziroma dogodki:
–– predavanji dr. Jožice Čeh Steger o literarni ekologiji ter dr. Branislave Vičar o odnosu do živali v Kunderovem romanu Neznosna lahkost bivanja;
–– jasna in strokovno podprta utemeljitev dr. Bože Krakar Vogel, zakaj dela z ekscesno tematiko ne sodijo v osnovnošolske učne načrte in potemtakem tudi ne v izbore za Cankarjevo tekmovanje;
–– ogled Maistrove knjižnice v Univerzitetni knjižnici Maribor;
–– kulturnozgodovinska ekskurzija po jugozahodnem delu Slovenskih goric pod vodstvom dr. Bernarda Rajha.

Nejc Rožman Ivančič, prof., Nova Gorica, 17. oktobra 2011

 
 
 
 
 

Tema letošnjega slavističnega kongresa je predstavitev mariborske slavistike. Program kongresa smo se trudili oblikovati tako, da bo zanimiv za več ciljnih skupin – učitelje, lektorje, slovenistične in slavistične raziskovalce in študente. Pomembno: Učitelji lahko ob predložitvi potrdila o udeležbi na kongresu, programa in kratke refleksije v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pridobite 1,5 točke. Letos bodo potrdila o udeležbi izdana prek Zavoda za šolstvo; prisotnost na kongresu boste morali potrditi za vsak dan posebej na posebne sezname ZRSŠ, ki vam bo potrdila o udeležbi poslal po pošti. Skratka, razlog več za prijavo na kongres, zato vas vabimo k prijavi, pred kongresom pa želimo še uspešen začetek novega šolskega leta.
 
 
Nasvidenje jeseni v Mariboru!
 
Ožji organizacijski odbor Slovenskega slavističnega kongresa Maribor 2011:
Alenka Valh Lopert, predsednica SD Maribor,
Melita Zemljak Jontes, tajnica SD Maribor,
Natalija Ulčnik, tajnica SD Maribor,
Ines Voršič, blagajničarka SD Maribor, 
Boža Krakar Vogel, predsednica Zveze društev SD Slovenije,
Petra Jordan, tajnica Zveze društev SD Slovenije,
Matjaž Zaplotnik, urednik kongresnih gradiv in tiska.
 
 
Organizatorji Slovenskega slavističnega kongresa Maribor 2011:
 
         Zveza društev                                                    Slavistično društvo
 Slavistično društvo Slovenije                                              Maribor
 
 
Podporniki Slovenskega slavističnega kongresa Maribor 2011: 

 

                                             TIC Maribor

                                   (Zavod za turizem Maribor)
 
 
Gospa Alenka Glazer, profesorica      Sadjarstvo in vinogradništvo Železnik
 
 
 
 
 
 
 
Izid kongresnega zbornika Slavistika v regijah – Maribor je finančno podprl Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 
 
 
 
Objava v: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2010

Slovenski slavistični kongres 

Vloge središča — konvergenca regij in kultur


(Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 30. 9.—2. 10. 2010)

FOTOGRAFIJE S KONGRESA

   KLIKNI ZA OGLED GALERIJE

Slovenski slavistični kongres je osrednja vsakoletna prireditev Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. Namenjen je izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, sega pa tudi v sosednja področja kulturologije, etnologije, didaktike in pedagogike, brez katerih si ni mogoče predstavljati interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike niti uspešnega poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja. Po kongresih v Zagrebu, Trstu, Celovcu in Monoštru bo Slovenski slavistični kongres letos potekal v Ljubljani. Tako bomo po kongresih, posvečenih spoznavanju slovenistik in manjšin v sosednjih državah (Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska), leta 2010 pot okoli Slovenije zaokrožili v njenem kulturnem in gospodarskem središču. Pod krovno temo bomo odkrivali semiotični prostor, sledove zgodovine, proces urbanizacije, kulturno in jezikovno življenje v slovenski prestolnici in regionalnih središčih. Naš namen je, da z jezikoslovnega, literarnega, zgodovinskega, sociološkega, etnološkega in še katerega vidika predstavimo, kako v mestu živimo skupaj in vsak zase.
Zamislili smo si naslednje sklope razpravljanja:
(1) knjižnojezikovni standard in govorice socialnih okolij; 
(2) literarne upodobitve Ljubljane, govora Ljubljančanov in sodobne urbanosti na sploh; 
(3) nacionalni, večkulturni in subkulturni vidik središča; 
(4) sodelovanje z regionalnimi središči; 
(5) študij slovenščine za tujce; 
(6) recepcija sodobne slovenske književnosti v evropskih državah; 
(7) literarna zgodovina in žensko avtorstvo.
Ker se je v preteklosti izkazala velika odmevnost razpravljanja na okroglih mizah, bomo letošnjo okroglo mizo namenili poučevanju slovenščine. Njen delovni naslov je Aktualna vprašanja pouka slovenščine v teoriji in praksi. Spomniti se želimo tudi obletnice ruskega avtorja, ki je v prevodih, gledaliških predstavah in gimnazijskem kurikulumu že dolgo navzoč v slovenskem prostoru; obeležili bomo 150-letnico rojstva A. P. Čehova.
Podrobne informacije o kongresu so vam na voljo na naslednjih straneh:
 
 
IZJAVA ZA MEDIJE

Sedemstočlanska stanovska organizacija slovenskih slovenistov in slavistov, ki združuje univerzitetne učitelje in sodelavce vseh slovenskih univerz, raziskovalce, učitelje slovenščine in drugih slovanskih jezikov v srednjih in osnovnih šolah, lektorje in študente ter izdaja osrednji reviji Slavistična revija ter Jezik in slovstvo, opravlja kulturno in izobraževalno poslanstvo. Vsako leto namreč v drugem kraju prireja Slovenski slavistični kongres, ki mu prisostvuje od 150 do 200 udeležencev. Po uspešnih kongresih v večini slovenski regionalnih središčih in po kongresih zunaj državnih meja, v Trstu, Celovcu, Monoštru in Zagrebu, se 21. Slovenski slavistični kongres po dvajsetih letih znova vrača v Ljubljano, politično, gospodarsko in kulturno prestolnico. In to ravno v letu, ko je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. Organizira ga Slavistično društvo Slovenije skupaj s Slavističnim društvom Ljubljana.

Kongres, ki bo potekal med 30. septembrom in 2. oktobrom na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smo naslovili »Vloge središča — konvergenca regij in kultur«. Referenti prihajajo iz vseh slovenskih območij, vseh štirih slovenskih in sedmih tujih univerz (Trst, Zagreb, Sofija, Praga, Pardubice, Vilna, Pariz), pripravili smo izdajo zbornika s 40 prispevki, ki bodo med drugim skušali osvetliti, kakšno vlogo ima danes in je v kulturni zgodovini Slovencev imelo središče.

Prva dva dneva kongresa bosta posvečena plenarnim in sekcijskim predavanjem v petih sklopih: Jezikovna norma in raba, Središčna in robna literarna polja, Urbana kultura in njene upodobitve, Slovenščina za tujce – doma in v svetu, Ob 150-letnici rojstva A. P. Čehova. Drugi dan popoldne bosta na sporedu tudi okrogla miza o aktualnih vprašanjih pouka slovenščine v teoriji in praksi, ter predstavitve strokovnih knjig in projektov naših članov. V soboto se bodo udeleženci odpravili na ekskurzijo v Novo Štifto, Ribnico in na Škrabčevo domačijo v Hrovači. Oba dneva bosta tudi kulturno obarvana: prvi dan si bodo udeleženci ogledali predstavo Krizantema na klavirju v Slovenskem mladinskem gledališču, drugi dan pa bodo izbirali med sprejemom v Državnem zboru RS ali literarnim sprehodom po Ljubljani. V petek dopoldan bo tudi redni občni zbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije.


Soorganizatorji Slovenskega slavističnega kongresa 2010:

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ožji organizacijski odbor 21. Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2010:

Andreja Pavle

Betka Pohlin

Irena Novak Popov

Matjaž Zaplotnik

 
 
Kongres so finančno podprli:


 

Izid kongresnega zbornika Vloge središča subvencionira

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Objava v: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2009

Slovenski slavistični kongres, Monošter, 1.–3. oktobra 2009
Po kongresih v Zagrebu, Trstu in Celovcu bo Slovenski slavistični kongres letos potekal v Monoštru v Porabju. Naslov letošnjega kongresa je izbran glede na tematsko usmeritev: po zadnjih treh kongresih, posvečenih spoznavanju slovenistik in manjšinjske situacije na Hrvaškem, Tržaškem in Koroškem, bo kongres letos osredotočen na jezikovno in kulturno podobno najmanjše, najmanj znane in glede vitalnosti najbolj ogrožene slovenske skupnosti v sosednji državi, na Porabje. Namen kongresa je širšo slavistično in slovenistično javnost opozoriti na zgodovinske in sodobne življenjske okoliščine te slovenske manjšine in podpreti njena ustvarjalna prizadevanja po ohranitvi in oživitvi. Obenem bo kongres tudi priložnost za premislek o ustvarjalnosti dveh vrhunskih, že kanoniziranih slovenskih sodobnih pesnikov, Svetlane Makarovič in Daneta Zajca.
  

Podporniki 20. slovenskega slavističnega kongresa v Monoštru (oktober 2009):

Zveza Slovencev na Madžarskem

 

 Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 

Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 
 

Odbor za mednarodno dejavnost Občine Gornja Radgona

 

Mesto Monošter


Izid kongresnega zbornika Slovenski mikrozmosi subvencionira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Objava v: Slovenski slavistični kongres