Jezik in slovstvo 68/4 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Jezik in slovstvo 68/4

Izšla je nova številka Jezika in slovstva (letnik 68, št. 4).

V tematski številki, z naslovom Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave,  svoje raziskave, analize in razmišljanja predstavlja 26 jezikoslovk in jezikoslovcev.

Številka je prosto dostopna na: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/issue/current.

 

Razprave

 • Hotimir Tivadar: Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora
 • Monika Kalin Golob, Simon Krek, Tadeja Rozman, Marko Stabej in Boštjan Udovič: Jeziki visokega šolstva 2012–2023: med internacionalizacijo in skrbjo za slovenski jezik
 • Agnes Pisanski Peterlin, Mojca Schlamberger Brezar in Tamara Mikolič Južnič: Jezikovna krajina zavarovanih območij: odraz prevodne politike v enojezičnem in večjezičnem diskurzu
 • Damjan Popič in Matejka Grgič: Korpus lektoriranih slovenskih besedil z območja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja – STIKit: zasnova, gradnja in izzivi
 • Polona Gantar, Mija Bon, Magdalena Gapsa in Špela Arhar Holdt: Šolar-Eval: evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih
 • Ada Gruntar Jermol in Mladen Rieger: Zmogljivost sodobnih spletnih prevajalskih pripomočkov in njihova uporaba pri izobraževanju študentov prevajalstva
 • Nataša Logar: Avtomatizmi – kolokacije
 • Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem in Simon Krek: Sopomenke 2.0 in Kolokacije 2.0: novi koraki za slovenske odzivne slovarje
 • Saška Štumberger: Besedotvorna terminologija v slovenističnem jezikoslovju
 • Mojca Smolej: Prostovoljna požarna straža: prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije
 • Robert Grošelj: Prevajanje italijanskih izključevalnih odvisnikov v slovenščino
 • Tatjana Balažic Bulc: Avtorjeva prezenca v izvlečkih humanističnih znanstvenih člankov v slovenščini in hrvaščini
 • Ina Poteko in Marko Stabej: Bolj ali manj knjižno: problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije
 • Luka Horjak: Preliminarna raziskava izgovarjave slovenskih jezičnih nezvočnikov z ultrazvočno napravo
 • Haris Agović: Kontrastivna analiza stališč glede spolno vključujoče rabe jezika v časopisih Delo in Die Welt
Vabljeni k branju!
Scroll to Top