Prijave na Mednarodni slavistični kongres – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Prijave na Mednarodni slavistični kongres

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

med 25. 8. in 29.8. 2025 bo v Parizu potekal Mednarodni slavistični kongres. V imenu Slovenskega slavističnega komiteja vas vabimo, da do 10. 4. 2024 na naslov predsedstvo@zdsds.si pošljete svojo prijavo, ki naj vključuje osebne podatke prijavitelja, pedagoški in raziskovalni naziv, ustanovo, naslov referata in povzetek (do 1000 znakov s presledki), najprej v slovenskem in potem še v angleškem jeziku. Pri izbiri povzetkov bomo morali upoštevati slovensko kvoto, tj. največ 12 referatov. Če bo prijavljenih več kot 12 referatov, bodo imele prednost teme, ki vključujejo primerjalno-kontrastivne jezikoslovne in literarnovedne obravnave ter metodološke novosti, ki so tudi mednarodno relevantne. 

Z odločitvijo o sprejemu v predvideno kvoto bodo prijavitelji obveščeni do 25. 4. 2024.

Poleg predvidene kvote referatov se lahko dodatno prijavijo tudi drugi zainteresirani, ki so se že povezali z koordinatorji tematskih blokov in okroglih miz. Seznam tematskih blokov je objavljen na spletni strani: https://zdsds.si/2021/11/tematika-17-mednarodnega-slavisticnega-kongresa-pariz-2023/

Slovenski slavistični komite

 
Scroll to Top