Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2020 v Gradcu in Mariboru – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2020 v Gradcu in Mariboru

Spoštovani,vsakoletni Slovenski slavistični kongres, ki ga organizira Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, bo letos potekal od 1. do 3. oktobra 2020 v Gradcu in Mariboru s celodnevno strokovno ekskurzijo v Radgonski kot (Potrna/Laafeld in Radgona/Bad Radkersburg).Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru.Med načrtovanimi plenarnimi predavanji tudi:– Slovenski jezik in srednjeevropska jezikovna zveza, – Slovenska književnost in srednjeevropska literarna regija.Delovni naslovi načrtovanih sekcij predavanj:– Slovenski jezik na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, – Slovenska književnost na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, – Besedotvorje slovenskega jezika v vsakdanu, izobraževanju in raziskovanju, – O besedoslovju slovenskega jezika: slovarji v šoli, – Medkulturnost pri poučevanju književnosti v osnovni šoli, – Književni tematski sklop na maturi iz slovenščine 2021: Figa Gorana Vojnovića in Konje krast Pera Pettersona, – Slovanski sodobni roman v srednjeevropskem kontekstu.Delovna naslova načrtovanih okroglih miz:– Poučevanje slovenskega jezika v Avstriji na izbraževalni vertikali, – Jezikovni pouk pri pouku slovenščine po šolski vertikali.V okviru spremljevalnega programa je v Gradcu predviden vodeni ogled mesta.V soboto, 3. 10. 2020, bo celodnevna strokovna ekskurzija v Radgonski kot (Potrna/Laafeld in Radgona/Bad Radkersburg) (okrogla miza Slovenska jezikovna in kulturna stvarnost na avstrijskem Koroškem in Štajerskem v Pavlovi hiši v Potrni, kosilo s kulturnim programom v domači gostilni v Potrni, vodeni kulturnozgodovinski ogled mesta Radgona).Na kongres se bo možno prijaviti na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije od 15. 8. 2020 do 15. 9. 2020.Vabljeni!Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije
Scroll to Top