Nova številka revije Jezik in slovstvo (63/4) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka revije Jezik in slovstvo (63/4)

Izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (63/4).Vljudno vabljeni k branju!VsebinaRazprave
  • Dragica Haramija: Dejavniki bralne pismenosti in družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju
  • Darija Skubic in Uršula Podobnik: Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu
  • Mojca Leskovec: Vloga slovenščine kot prvega jezika pri poučevanju nemščine kot drugega/tretjega jezika
  • Jana Volk: Percepcija slovenskih sredinskih samoglasnikov pri študentih na Obali
  • Svetlana Kmecová in Saša Vojtech Poklač: Ona s koso. Nekateri vidiki dojemanja smrti in njihova prisotnost v slovenski in slovaški frazeologiji
  • Primož Vitez: Etična sinteza v Cankarjevih političnih spisih
  • Špela Virant: Etično versus politično korektno: kontroverze v sodobni literarni vedi
  • Alojzija Zupan Sosič: Pripovedi spolnih manjšin v Sloveniji po letu 2000
Poročilo
  • Matej Šekli: Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan: Skladnja enostavčne povedi
Scroll to Top