Avtor: skrbnik

Mednarodni dan slovarjev 2023

Slovarji na obronkih našega prostora, časa in družbe

organizirata Sekcija za leksiko ZDSDS in ZRC SAZU

Mednarodni dan slovarjev, ki je vsako leto 16. oktobra, v Sloveniji obeležujemo že petič po vrsti in krovna tema letošnje prireditve je Slovarji na obronkih našega prostora, časa in družbe. Da boste na tekočem s slovarskimi novostmi, ne zamudite tradicionalnega praznovanja s slovarji, ki bo tokrat trajalo kar tri dni, in sicer med 16. in 18. oktobrom 2023.

Slovaroljubke in slovaroljubci, vljudno vabljeni!

 

Podatki za dostop do spletnega prenosa na Zoomu:

https://us02web.zoom.us/j/85900878523?pwd=cEdDbTEzbGJTWVlaSldzSnpXVGJOUT09

Meeting ID: 859 0087 8523

Passcode: 672043

 

Program

Prenos programa [PDF].

Objava v: Društvo, Sekcija za leksiko

Program dogodka Kar je, beži dr. Zoranu Božiču v spomin

Slavistično društvo Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Šolskim centrom Nova Gorica in Gimnazijo Nova Gorica prireja spominski dogodek Kar je, beži dr. Zoranu Božiču v spomin.

Dogodek bo v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica potekal v soboto, 15. oktobra 2022, ob 9.30.

Program dogodka, ki obsega kulturno prireditev in simpozij ob izidu zbornika, se nahaja spodaj.

Vabljeni.

program_15.10._zoranbozic
Objava v: Društvo, SD Nova Gorica

Razpis tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 10

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem letu 2022/2023 organiziralo 10. tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik za osnovne in srednje šole. Tema 10. tekmovanja ostaja enaka kot v prejšnjih letih – književnost na filmu. Učenci in dijaki se bodo preizkusili v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine izbrale same izmed knjižnih del, ki so primerna za posamezno stopnjo tekmovanja.

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (v nadaljevanju Pravilnik tekmovanja), objavljenim na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije.  Na spletnih straneh si lahko ogledate rezultate preteklih tekmovanj in najkakovostnejše filme, ki so prejeli najvišja priznanja na državni ravni.

1 Cilji tekmovanja

Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo  sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.

2 Ravni in tekmovalne kategorije

Tekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.

Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije.

Tekmovalne kategorije:

 1.  6. do 7. razred osnovne šole;
 2.  8. do 9. razred osnovne šole;
 3.  7. do 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom;
 4.  1. in 2. letnik gimnazije;
 5.  3. in 4. letnik gimnazije;
 6.  strokovna in poklicna šola.

Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.

3 Tekmovalne skupine

Sestavlja jih od 3 do 5 učencev oz. dijakov (lahko heterogene skupine v okviru iste tekmovalne kategorije) za posamezno tekmovalno kategorijo, mentor, lahko tudi somentor. Tekmovalno skupino sestavljajo avtorji: scenaristi, režiserji, montažerji. Ostali učenci ali dijaki lahko sodelujejo kot dodatna tehnična ali igralska ekipa.

4 Prijava na tekmovanje

Na tekmovanje se prijavijo mentorji in somentorji. Prijave na tekmovanje potekajo od objave razpisa 15. septembra do 25. oktobra 2022 preko e-pošte na naslov znam.sds@gmail.com. Prijava mora vsebovati ime in naslov šole, podatke mentorja in somentorja (če ta sodeluje), ime pokrajinskega Slavističnega društva in izjavo o članstvu. Prijavo s soglasjem za obdelavo osebnih podatkov za namen tekmovanja (obrazec je dosegljiv v PDF in DOCX formatu)  je potrebno poslati v skenirani obliki.

5 Prijavnina

Prijavnina znaša 35 evrov za mentorje in somentorje člane Slavističnega društva ter 45 evrov za nečlane, tekmovalci je ne plačajo. Računi bodo na šole poslani po prejetih prijavah.

6 Udeležba na tekmovanju in tekmovalni izdelki

Tekmovalne skupine pošljejo organizatorju tekmovanja na šoli do 15. februarja 2023:

 • izpolnjeno in podpisano ter žigosano prijavnico tekmovalne skupine (v PDF/DOCX);
 • USB ključek s posnetim kratkim filmom;
 • pisno predstavitev izdelka (pribl. 600 besed);
 • literarno predlogo z bibliografskimi podatki (v papirnati obliki);
 • izpolnjena in podpisana soglasja staršev za obdelavo podatkov in javno objavo rezultatov (izjava v PDF/DOCX).

Samo skenirano prijavnico pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do  15. februarja 2023.

7 Navodila za pripravo in oddajo izdelkov

Tekmovalne skupine za literarno predlogo izberejo krajše, zaokroženo besedilo, ki je primerno za posamezno tekmovalno kategorijo. Pri prenosu literarne predloge na film morajo upoštevati ključne elemente in sporočilnost književnega dela. Priprava scenarija je pripomoček za izvedbo filma; scenarija ni potrebno oddati.

Pisna predstavitev:

 • dolžina ok. 600 besed;
 • vsebina:
 1. povzetek literarne predloge;
 2. obrazložitev izbora literarne predloge;
 3. predstavitev prenosa literarne predloge na film;
 4. opis enega do treh glavnih likov.

Film:

 • nosilec: USB ključek;
 • dolžina filma: od 2 do 10 minut;
 • uvodni napis mora vsebovati naslov literarne predloge;
 • avtorji filma (scenaristi, režiserji in montažerji) morajo biti navedeni v uvodnih ali zaključnih napisih.

Avtorske pravice za literarno predlogo, glasbo itn. morajo biti urejene, tj. potrebno je pridobiti soglasje avtorja za uporabo besedila in glasbe, in to navesti v zaključnih napisih.

Uporabljene vire je potrebno citirati.

Tekmovalni izdelki ne smejo biti javno objavljeni pred razglasitvijo končnih rezultatov na državni ravni.

Učenci oziroma dijaki morajo tekmovalni izdelek, tj. film in pisno predstavitev, v celoti pripraviti sami, tudi snemanje in montažo, brez profesionalnih sodelavcev (izjava na prijavnici). Mentorji in somentorji jih usmerjajo, jim svetujejo, priporočamo organizacijo izobraževalnih delavnic pred pripravo in snemanjem filma ipd.

Priporočena literatura in viri:

 • Jean-Claude Carrière, Pascal Bonitzer, 2000: Scenaristova vadnica. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Louis Giannetti, 2008: Razumeti film. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Elliot Grove, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Robert McKee, 2008: Zgodba: substanca, struktura, stil, načela scenarističnega pisanja. Ljubljana: UMco.
 • Stojan Pelko, 2005: Filmski pojmovnik za mlade. Založba Aristej. Zbirka Pojmovniki, 4. knjiga.
 • Poglej si z novimi očmi!, 2006: Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Poglej si z novimi očmi! 2, 2006: Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Predavanje Ivana Merljaka: http://videolectures.net/rtk2011_merljak_film/
 • Matevž Rudolf, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Barbara Zorman, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales.
 • Naj se vidi. Priročnik za dokumentariste. http://www.filmska-sola.si/snemanje/www.luksuz.si

8 Ocenjevanje izdelkov

Izdelki bodo ocenjeni z opisno oceno.

Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju so:

 • kakovost;
 • vloženi trud;
 • metode dela;
 • raziskovalni pristop.

Posebni kriteriji ocenjevanja so:

 • kakovost pisne predstavitve;
 • poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film, upoštevanje ključnih elementov in sporočilnosti literarne predloge;
 • izvirnost pristopa in celovitost filma;
 • filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, zvok, dialog, igra;
 • etika.

9 Potek tekmovanja

Šolsko tekmovanje

Rok za prijave in oddajo izdelkov na šolsko tekmovanje je 15. februarja 2023. Samo skenirano prijavnico pa pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 15. februarja 2023.

Tekmovanje na šolah bo izvedeno med 20. in 24. februarjem 2023. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani šol 27. februarja 2023 (neuradni) in 6. marcem 2023 (uradni).

Prijavnice in izdelke sprejemajo šolske tekmovalne komisije v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja. V šolskih komisijah sodelujejo kot člani dva učitelja in učenec oz. dijak. Šolske komisije ocenijo izdelke opisno, in sicer preverijo, ali oddani izdelki ustrezajo zahtevam, ki so navedene v 7. in 8. točki Razpisa. Izdelki, ki zadostijo kriterijem iz 7. in 8. točke Razpisa, so nagrajeni z bronastim priznanjem.

Nato med tekmovalnimi izdelki s pomočjo kriterijev iz 9. točke Razpisa komisije izberejo tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji za regijsko tekmovanje. Zapisnik o šolskem tekmovanju shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

Regijsko tekmovanje

Šolske tekmovalne komisije pošljejo prijavnice in izdelke (posnetek kratkega filma, pisno predstavitev izdelka, literarno predlogo z bibliografskimi podatki) z dokumentacijo (soglasje staršev za obdelavo osebnih podatkov in javno objavo) in opisnimi ocenami največ treh najboljših tekmovalnih skupin iz vsake kategorije pristojnemu pokrajinskemu Slavističnemu društvu za regijsko tekmovanje do 10. marca 2023 (velja poštni žig).

Regijsko tekmovanje bo izvedeno v tednu od 20. do 24. marca 2023. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Slavističnega društva Slovenije, Sekcije Znanost mladini, 27. marca 2023 (neuradni) in 31. marca 2023 (uradni). V regijskih ocenjevalnih komisijah sodelujejo trije člani, ki jih imenuje vodstvo pokrajinskega Slavističnega društva. Dva člana pristojnega pokrajinskega Slavističnega društva, tretji član je lahko tudi zunanji. Komisije ocenijo izdelke opisno v skladu z navedenimi kriteriji za ocenjevanje  iz 9. točke Razpisa ter navodili za pripravo in oddajo izdelkov (7. in 8. točka Razpisa). Med tekmovalnimi izdelki, ki izpolnjujejo kriterije regijskega tekmovanja, izberejo v skladu z 9. točko Razpisa tri najkakovostnejše v posamezni kategoriji za državno tekmovanje. Rezultate regijskega tekmovanja pošljejo organizatorju tekmovanja po e-pošti na naslov: znam.sds@gmail.com, najkasneje do 26. marca 2023 za javno objavo.

Zapisnik o regijskem tekmovanju pošljejo po e-pošti mentorjem na šole (e-naslov je na prijavnici tekmovalne skupine), original pa shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

Državno tekmovanje

Pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije pošljejo prijave, in sicer največ tri najkakovostnejše izdelke v vsaki kategoriji z dokumentacijo, ter zapisnik regijskega tekmovanja na državno tekmovanje, na naslov Slavističnega društva Slovenije (s pripisom: Za tekmovanje), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana najkasneje do 7. aprila 2023 (velja poštni žig).

Državno tekmovanje bo izvedeno v času od 17. do 20. aprila 2023. Rezultati bodo objavljeni 21. aprila 2023 (neuradni) in  25. aprila 2023 (uradni) na spletni strani Slavističnega društva Slovenije. Izdelke bo ocenjevala štiričlanska državna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije in strokovnjakov s področja literarnega in filmskega ustvarjanja.

10 Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagrad

Predstavitve najboljših izdelkov ter podelitev priznanj in nagrad tekmovanja bo v petek, 26. maja 2023.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu znam.sds@gmail.com.

Veselimo se sodelovanja šol, učiteljev, učencev in dijakov ter pokrajinskih društev Slavističnega društva Slovenije v okviru tretjega tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.

mag. Renata More,
vodja tekmovanja

izr. prof. dr. Matej Šekli,
predsednik Slavističnega društva

Ljubljana, 12. september 2022

11 Pomembni datumi tekmovanja

 • prijava mentorjev in somentorjev: 15. septembra do 25. oktobra 2022
 • prijava na šolsko tekmovanje: 15. februarja 2023
 • razglasitev uradnih rezultatov šolskega tekmovanja: 6. marec 2023
 • prijava na regijsko tekmovanje: do 10. marca 2023
 • razglasitev uradnih rezultatov regijskega tekmovanja: 31. marec 2023
 • prijava na državno tekmovanje: 7. april 2023
 • razglasitev uradnih rezultatov državnega tekmovanja: 25. april 2023
 • podelitev priznanj in nagrad: 26. maj 2023 v Kinodvoru
Objava v: Društvo, Znanost mladini

Prijavnica na Slovenski slavistični kongres 2022 v Trstu in Kopru

Objava v: Društvo, Slovenski slavistični kongres

Prijava na Slovenski slavistični kongres 2022

Prizorišče kongresa

Slovenski slavistični kongres 2022 z naslovno temo Slovenski jezik in književnost med kulturami bo potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2022, in sicer v četrtek, 29. septembra, v Trstu (Narodni dom, Aula magna, Ulica Fabia Filzija 14 / via Fabio Filzi, 14, I–34132 Trst/Trieste) in v petek, 30. septembra, v Kopru (Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva ulica 19, SI–5000 Koper/Capodistria). V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija v Oglej, Križ pri Trstu in Repen.

Program kongresa si lahko ogledate na tej povezavi.

Vse ključne informacije o kongresnem dogajanju so zbrane na kongresni podstrani.


Elektronska prijava na kongres na domači strani zveze društev

Na kongres se lahko prijavite s pomočjo e-prijavnice na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (www.zdsds.si), in sicer najpozneje do 20. septembra 2022.

Vrste kotizacij

Dvodnevna kotizacija (četrtek in petek) znaša 140 evrov za člane in 180 evrov za nečlane pokrajinskih slavističnih društev oz. zveze društev. Dvodnevna kotizacija vključuje: 1) prost vstop na kongresne lokacije; 2) kongresni zbornik; 3) petkovo slavnostno večerjo v hotelu Grand Koper v Kopru. Kotizacija ne vključuje kosila v četrtek in petek, za kar poskrbimo sami.

Enodnevna kotizacija (četrtek ali petek) znaša 80 evrov za člane in 110 evrov za nečlane pokrajinskih slavističnih društev oz. zveze društev. Enodnevna kotizacija vključuje: 1) prost vstop na kongresne lokacije za izbrani kongresni dan; 2) kongresni zbornik; 3) petkovo slavnostno večerjo v hotelu Grand Koper v Kopru.

Za vrsto kotizacije se morate odločiti že na spodnji elektronski prijavnici na kongres.

Kdo je oproščen kotizacije?

Kotizacije so oproščeni gostje, tj. predsedniki pokrajinskih društev in častni člani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije ter nastopajoči z referatom in vabljeni udeleženci okroglih miz. Kljub temu pa pričakujemo, da izpolnijo elektronsko prijavnico in nam s tem olajšajo organizacijo prireditve; v ustrezni rubriki naj izberejo možnost »Na kongresu sem gost/gostja oz. nastopam z referatom ali s prispevkom na okrogli mizi (brez plačila kotizacije)«.

Celodnevna strokovna ekskurzija v Oglej, Križ pri Trstu in Repen stane 70 evrov (pri udeležbi 45–50 oseb), in sicer je plačljiva za vse, torej tudi za goste in referente. Prijave nanjo sprejemamo do zapolnitve prostih mest (predviden je en avtobus za 50 udeležencev).

Navodila za izpolnjevanje e-prijavnice

V e-prijavnico vnesemo zahtevane podatke, jih preverimo in nato kliknemo gumb »Oddaj prijavnico« na dnu obrazca. Rubrike, označene z rdečo zvezdico, so obvezne (če jih ne bomo izpolnili, prijava ne bo oddana). Po uspešno oddani prijavi bomo na zaslonu zagledali potrditveno sporočilo.

Na podlagi pravilno izpolnjene in uspešno oddane elektronske prijavnice bo na podani naslov plačnika poslan račun za plačilo kotizacije, in sicer takoj po zaključenem kongresu. Znesek kotizacije plačnik nakaže na transakcijski račun (TRR) Zveze društev Slavistično društvo Slovenije pri Novi Ljubljanski banki.

Prenočišče

Za prenočišče poskrbimo sami.


Kontakt

Za ostale informacije smo vam na voljo:

 • za podatke o računih in plačilu kotizacij: ga. Marjeta Triler, Alma, d. o. o., Kidričeva 66b, SI–4220 Škofja Loka, Slovenija; telefon: (00386) (0)4 51 53 760, (00386) (0)41 741 544, faks (00386) (0)4 51 53 761, e-pošta: info@almadoo.compolona@almadoo.com;
 • za vprašanja v zvezi s kongresnim programom se obrnite na predsedstvo ZDSDS na kongresni naslov slavisticni.kongres@zdsds.si.

Veselimo se srečanja z vami v Trstu in Kopru!

Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

 

Objava v: Društvo, Slovenski slavistični kongres

Za Slavističnim društvom Dolenjske in Bele krajine je še eno uspešno leto

Zaključna prireditev literarnega natečaja poezije in kratke proze za leto 2022 je bila 8. junija  popoldne v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca.  Številni obiskovalci so zaploskali nagrajenim in sodelujočim avtorjem in avtoricam,   v okviru novomeške Rastoče knjige pa prisostvovali odprtju  njenega novega kamnitega  lista  z vklesano mislijo, ki  jo je prispeval  slavnostni govornik dr. Milček Komelj. Misli o razvoju Rastoče knjige pa je povzel začetnik tega gibanja na Slovenskem dr. Janez Gabrijelčič.

Na sedmi razpis poezije in kratke proze z naslovom Misliti kot reka se je odzvalo 62 avtorjev in avtoric: 9 v skupini »osnovnošolci«, 8 v skupini »srednješolci« in 45 v skupini »odrasli«. Člani dveh ocenjevalnih komisij so pregledali 113 besedil v poeziji in kratki prozi: 11 osnovnošolskih, 11 srednješolskih in 91 prispevkov odraslih udeležencev. Razpisan je bil tudi plakatni natečaj, na katerega so se odzvali 3 avtorji, njihovi  plakati so bili razstavljeni na prireditvi.

Simbolične nagrade in priznanje so  na zaključni prireditvi prejeli:

 • skupina osnovnošolci: Maša Gospodarič, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, za pesem Voda
 • skupina srednješolci: Larisa Rataj, Gimnazija Novo mesto, za zgodbo Ura; Čandrika Sečnik, ŠC Novo mesto, SZKŠ, za pesem Med bregovoma
 • skupina odrasli:

poezija: Rezka Povše (vkrkovzetje, vkolpovzetje, balada o Dragonji); Lidija Pirc (Drevo je brat in sestra reka), Petra Koršič (Biti)

proza: Eva Kardelj Cvetko (Voda), Nataša Komarov (Po nedolžnem zaprta), Branka Pirc (Impulz za harmonijo s stvarstvom)

Prireditev, ki jo je SdDBk pripravilo v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, je povezovala Carmen L. Oven, kulturni program pa so oblikovali nagrajeni avtorji in mladi glasbeniki – osmošolca citrarka Žana Jelinič in pevec Janez Strašek ter srednješolec harmonikar Luka Ban.

Nagrajenci in ostali sodelujoči  so prejeli še zbornik, ki je prvič izšel v barvah. V njem je poleg vsaj enega besedila vsakega udeleženca natečaja in poročila o delu Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine objavljan prispevek Tomaža Koncilije o motivu Krke v delih dolenjskih avtorjev; razglednice iz domoznanske zbirke Knjižnice Mirana Jarca je pripravila stalna sodelavka društva, bibliotekarka Mateja Kambič; Andrej Jakobčič pa je prispeval nekaj svojih fotografij reke Krke. Zbornik, ki ga je oblikoval Ivo Šteblaj, je tiskal BS Teams.

Društvo se lahko pohvali z letom 2021 kot uspešnim letom kljub omejitvam javnega življenja. Uspelo je uresničiti celoten program. Člani društva so izvedli zaključno prireditev šestega literarnega natečaja z izdajo zbornika; zaključili plakatni natečaj o odnosu do slovenskega jezika, z razstavo plakatov v Knjižnici Mirana Jarca pa pospremili med bralce tudi tretjo knjigo iz zbirke Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, to je noveleta Ivana Tavčarja Otok in Struga, s katero smo v društvu obeležili 170. obletnico pisateljevega rojstva. Knjiga obsega 79 strani, ilustracije so delo Vide Cizel, bogato spremno besedo pa je napisal dr. Miran Hladnik, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Junija je društvo gostilo devet članov  Lektorskega društva Slovenije, s katerimi so se v jezikovni delavnici  pogovarjali o jezikovnih zadregah piscev slovenskega jezika.

Tudi v letu  2022 delo poteka po načrtu. Ob mednarodnem dnevu maternega jezika smo 4. marca v društvu s spletnim dogodkom obeležili rojstni dan Josipa Jurčiča, dolenjskega rojaka, ki je utemeljil pripovedništvo v slovenski književnosti. V predavanju je dr. Urška Perenič, avtorica monografije o Josipu Jurčiču, predstavila svež pogled na Jurčiča kot meščanskega avtorja, ki bi si zaslužil, da ga kot slovenskega  klasika, ki je sooblikoval tedanjo slovensko družbo, bolj poznamo. V svojih delih je ustvaril številne zanimive like; pisal je o vseh temah, o katerih je kasneje pisal tudi Cankar.

Program Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine podpirata Mestna občina Novo mesto in  Krka, d. d., za kar se jim člani društva iskreno zahvaljujemo. Društvo odlično sodeluje s Knjižnico Mirana   Jarca Novo mesto, ki nudi strokovno pomoč in prostor za izvedbo zaključne prireditve literarnega natečaja  in drugih aktivnosti iz društvenega programa, ter  z Javnim skladom za kulturne dejavnosti. V lanskem letu smo začeli sodelovati tudi z Bralnim društvom Slovenije, s katerim jih povezuje skupni cilj: krepitev bralne kulture. Kot uspešno ocenjujemo tudi sodelovane z mediji, kot so Dolenjski list, Vaš kanal in radio Krka, saj poročajo o naših večjih aktivnostih. Vsega tega si želimo tudi v prihodnje.

Marinka Cerinšek, tajnica SdDBk

Foto: Bojana Medle

 

Objava v: Društvo, SD Dolenjske in Bele krajine

Druga lektorska delavnica v Novem mestu

V soboto, 18. 6. 2022, je bila v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu 2. lektorska delavnica Lektorskega društva Slovenije in Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Udeleženci delavnice smo razpravljali o rabi velike in male začetnice pri stvarnih lastnih imenih, rabi predloga preko, brezpredložni vezavi nekaterih glagolov (sanjati prevod, misliti nov svet, živeti avtomobile, zmagati tekmo), o slogovnih popravkih itd. Srečanje smo zaključili z ugotovitvijo o koristnosti izmenjave mnenj o jezikovnih in pravopisnih vprašanjih, na katere naletimo pri lektoriranju besedil. Pogovor bomo nadaljevali naslednje leto v približno istem času. (J. J. B.; foto: Kristina M. Pučnik)

 

Objava v: Društvo, SD Dolenjske in Bele krajine

Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2022 v Trstu in Kopru

Spoštovani,

vsakoletni Slovenski slavistični kongres, ki ga organizira Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, bo letos potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2022, in sicer v četrtek, 29. septembra, v Trstu (Narodni dom, Aula magna, Ulica Fabia Filzija 14 / via Fabio Filzi, 14, I–34132 Trst/Trieste) in v petek, 30. septembra, v Kopru (Pretorska palača, Titov trg 5, SI–5000 Koper/Capodistria). V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija.

Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik in književnost med kulturami.

Delovni naslovi načrtovanih sekcij predavanj:
– Slovenski jezik in književnost na Tržaškem;
– Sodobna slovenska tržaška književnost;
– Slovenska istrska književnost;
– Lokalni, nacionalni in medkulturni vidiki slovenščine in slovenistike;
– Slovenska in hrvaška književnost v stiku;
– Odnos med človekom in živaljo v sodobni slovanski poeziji;
– O srednjeveški in humanistični književnosti pri pouku slovenščine;
– Književni tematski sklop na splošni maturi iz slovenščine 2023: Sofoklej: Antigona, Henrik Ibsen: Nora, Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, Dominik Smole: Antigona.

Delovni naslovi načrtovanih okroglih miz:
– Slovenski jezik znotraj izobraževalnega sistema v Italiji;
– Pouk slovenščine v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji;
– Romanski jezikovni sosedje: kako dobro jih poznamo?

V okviru spremljevalnega programa je v Trstu predviden vodeni ogled mesta (po sledeh Slovencev od Trubarja dalje, slovenski Trst 20. stoletja).
Slavnostna večerja s kulturnim programom v petek, 30. septembra, bo v hotelu Grand Koper (Pristaniška ulica 3, SI–Koper/Capodistria).

V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija na temo Od Vergerija do Trubarja (Vergerijeva pot v Kopru, grad Socerb, dolina Glinščice, Trubarjeva pot v Trstu). Odhod avtobusa bo iz Kopra.

Na kongres se bo možno prijaviti na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022.
Za rezervacijo in plačilo prenočišča poskrbimo sami. Dodatne informacije bomo sproti objavljali na podstrani letošnjega kongresa.

Vabljeni!

Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Objava v: Društvo, Slovenski slavistični kongres