Author: skrbnik

Za Slavističnim društvom Dolenjske in Bele krajine je še eno uspešno leto

Zaključna prireditev literarnega natečaja poezije in kratke proze za leto 2022 je bila 8. junija  popoldne v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca.  Številni obiskovalci so zaploskali nagrajenim in sodelujočim avtorjem in avtoricam,   v okviru novomeške Rastoče knjige pa prisostvovali odprtju  njenega novega kamnitega  lista  z vklesano mislijo, ki  jo je prispeval  slavnostni govornik dr. Milček Komelj. Misli o razvoju Rastoče knjige pa je povzel začetnik tega gibanja na Slovenskem dr. Janez Gabrijelčič.

Na sedmi razpis poezije in kratke proze z naslovom Misliti kot reka se je odzvalo 62 avtorjev in avtoric: 9 v skupini »osnovnošolci«, 8 v skupini »srednješolci« in 45 v skupini »odrasli«. Člani dveh ocenjevalnih komisij so pregledali 113 besedil v poeziji in kratki prozi: 11 osnovnošolskih, 11 srednješolskih in 91 prispevkov odraslih udeležencev. Razpisan je bil tudi plakatni natečaj, na katerega so se odzvali 3 avtorji, njihovi  plakati so bili razstavljeni na prireditvi.

Simbolične nagrade in priznanje so  na zaključni prireditvi prejeli:

  • skupina osnovnošolci: Maša Gospodarič, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, za pesem Voda
  • skupina srednješolci: Larisa Rataj, Gimnazija Novo mesto, za zgodbo Ura; Čandrika Sečnik, ŠC Novo mesto, SZKŠ, za pesem Med bregovoma
  • skupina odrasli:

poezija: Rezka Povše (vkrkovzetje, vkolpovzetje, balada o Dragonji); Lidija Pirc (Drevo je brat in sestra reka), Petra Koršič (Biti)

proza: Eva Kardelj Cvetko (Voda), Nataša Komarov (Po nedolžnem zaprta), Branka Pirc (Impulz za harmonijo s stvarstvom)

Prireditev, ki jo je SdDBk pripravilo v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, je povezovala Carmen L. Oven, kulturni program pa so oblikovali nagrajeni avtorji in mladi glasbeniki – osmošolca citrarka Žana Jelinič in pevec Janez Strašek ter srednješolec harmonikar Luka Ban.

Nagrajenci in ostali sodelujoči  so prejeli še zbornik, ki je prvič izšel v barvah. V njem je poleg vsaj enega besedila vsakega udeleženca natečaja in poročila o delu Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine objavljan prispevek Tomaža Koncilije o motivu Krke v delih dolenjskih avtorjev; razglednice iz domoznanske zbirke Knjižnice Mirana Jarca je pripravila stalna sodelavka društva, bibliotekarka Mateja Kambič; Andrej Jakobčič pa je prispeval nekaj svojih fotografij reke Krke. Zbornik, ki ga je oblikoval Ivo Šteblaj, je tiskal BS Teams.

Društvo se lahko pohvali z letom 2021 kot uspešnim letom kljub omejitvam javnega življenja. Uspelo je uresničiti celoten program. Člani društva so izvedli zaključno prireditev šestega literarnega natečaja z izdajo zbornika; zaključili plakatni natečaj o odnosu do slovenskega jezika, z razstavo plakatov v Knjižnici Mirana Jarca pa pospremili med bralce tudi tretjo knjigo iz zbirke Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, to je noveleta Ivana Tavčarja Otok in Struga, s katero smo v društvu obeležili 170. obletnico pisateljevega rojstva. Knjiga obsega 79 strani, ilustracije so delo Vide Cizel, bogato spremno besedo pa je napisal dr. Miran Hladnik, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Junija je društvo gostilo devet članov  Lektorskega društva Slovenije, s katerimi so se v jezikovni delavnici  pogovarjali o jezikovnih zadregah piscev slovenskega jezika.

Tudi v letu  2022 delo poteka po načrtu. Ob mednarodnem dnevu maternega jezika smo 4. marca v društvu s spletnim dogodkom obeležili rojstni dan Josipa Jurčiča, dolenjskega rojaka, ki je utemeljil pripovedništvo v slovenski književnosti. V predavanju je dr. Urška Perenič, avtorica monografije o Josipu Jurčiču, predstavila svež pogled na Jurčiča kot meščanskega avtorja, ki bi si zaslužil, da ga kot slovenskega  klasika, ki je sooblikoval tedanjo slovensko družbo, bolj poznamo. V svojih delih je ustvaril številne zanimive like; pisal je o vseh temah, o katerih je kasneje pisal tudi Cankar.

Program Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine podpirata Mestna občina Novo mesto in  Krka, d. d., za kar se jim člani društva iskreno zahvaljujemo. Društvo odlično sodeluje s Knjižnico Mirana   Jarca Novo mesto, ki nudi strokovno pomoč in prostor za izvedbo zaključne prireditve literarnega natečaja  in drugih aktivnosti iz društvenega programa, ter  z Javnim skladom za kulturne dejavnosti. V lanskem letu smo začeli sodelovati tudi z Bralnim društvom Slovenije, s katerim jih povezuje skupni cilj: krepitev bralne kulture. Kot uspešno ocenjujemo tudi sodelovane z mediji, kot so Dolenjski list, Vaš kanal in radio Krka, saj poročajo o naših večjih aktivnostih. Vsega tega si želimo tudi v prihodnje.

Marinka Cerinšek, tajnica SdDBk

Foto: Bojana Medle

 

Objava v: Društvo, SD Dolenjske in Bele krajine

Druga lektorska delavnica v Novem mestu

V soboto, 18. 6. 2022, je bila v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu 2. lektorska delavnica Lektorskega društva Slovenije in Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Udeleženci delavnice smo razpravljali o rabi velike in male začetnice pri stvarnih lastnih imenih, rabi predloga preko, brezpredložni vezavi nekaterih glagolov (sanjati prevod, misliti nov svet, živeti avtomobile, zmagati tekmo), o slogovnih popravkih itd. Srečanje smo zaključili z ugotovitvijo o koristnosti izmenjave mnenj o jezikovnih in pravopisnih vprašanjih, na katere naletimo pri lektoriranju besedil. Pogovor bomo nadaljevali naslednje leto v približno istem času. (J. J. B.; foto: Kristina M. Pučnik)

 

Objava v: Društvo, SD Dolenjske in Bele krajine

Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2022 v Trstu in Kopru

Spoštovani,

vsakoletni Slovenski slavistični kongres, ki ga organizira Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, bo letos potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2022, in sicer v četrtek, 29. septembra, v Trstu (Narodni dom, Aula magna, Ulica Fabia Filzija 14 / via Fabio Filzi, 14, I–34132 Trst/Trieste) in v petek, 30. septembra, v Kopru (Pretorska palača, Titov trg 5, SI–5000 Koper/Capodistria). V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija.

Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik in književnost med kulturami.

Delovni naslovi načrtovanih sekcij predavanj:
– Slovenski jezik in književnost na Tržaškem;
– Sodobna slovenska tržaška književnost;
– Slovenska istrska književnost;
– Lokalni, nacionalni in medkulturni vidiki slovenščine in slovenistike;
– Slovenska in hrvaška književnost v stiku;
– Odnos med človekom in živaljo v sodobni slovanski poeziji;
– O srednjeveški in humanistični književnosti pri pouku slovenščine;
– Književni tematski sklop na splošni maturi iz slovenščine 2023: Sofoklej: Antigona, Henrik Ibsen: Nora, Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, Dominik Smole: Antigona.

Delovni naslovi načrtovanih okroglih miz:
– Slovenski jezik znotraj izobraževalnega sistema v Italiji;
– Pouk slovenščine v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji;
– Romanski jezikovni sosedje: kako dobro jih poznamo?

V okviru spremljevalnega programa je v Trstu predviden vodeni ogled mesta (po sledeh Slovencev od Trubarja dalje, slovenski Trst 20. stoletja).
Slavnostna večerja s kulturnim programom v petek, 30. septembra, bo v hotelu Grand Koper (Pristaniška ulica 3, SI–Koper/Capodistria).

V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija na temo Od Vergerija do Trubarja (Vergerijeva pot v Kopru, grad Socerb, dolina Glinščice, Trubarjeva pot v Trstu). Odhod avtobusa bo iz Kopra.

Na kongres se bo možno prijaviti na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022.
Za rezervacijo in plačilo prenočišča poskrbimo sami. Dodatne informacije bomo sproti objavljali na podstrani letošnjega kongresa.

Vabljeni!

Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Objava v: Društvo, Slovenski slavistični kongres

Zadnje novice o MSK in kongresnih prijavah

Mednarodni slavistični komite je dne 2. aprila 2022 na izrednem posvetovalnem zasedanju zaradi rusko-ukrajinske vojne razpravljal o usodi 17. mednarodnega slavističnega kongresa, predvsem o možnosti  njegovega prenosa na kasnejši rok. Sklep bo dokončno sprejet na rednem zasedanju konec avgusta 2022, s tem pa tudi nova časovnica (roki). Tisti med slovenskimi slavisti, ki so referat že prijavili, imajo možnost, da povzetek do konca avgusta vsebinsko prenovijo, tisti pa, ki se še niso prijavili (v skladu s formalnimi zahtevami, objavljenimi v Slavistični reviji 2021/4 in na spletni strani ZDSDS), da se še prijavijo. Vse potrebne informacije glede organizacije kongresa in oddaje kongresnih tez bodo takoj po avgustovskem zasedanju MSK objavljene na društveni spletni strani in na SlovLitu.

Predsednica SSK: prof. dr. Alenka Šivic Dular

Objava v: Društvo, Slavistični komite

Neuradni rezultati regijskega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 9

Podatke smo prejeli od naslednjih pokrajinskih slavističnih društev (zapisane z oranžno):

SD Celje, SD Dolenjske in Bele krajine, SD Koper, SD Maribor, SD Ljubljana, SD Posavje, SD Nova Gorica, SD Kranj in SD Prekmurja, Prlekije in Porabja 

Srebrna priznanja prejmejo vsi navedeni tekmovalni izdelki (po kategorijah); tisti, ki so krepko napisani, se uvrstijo na državno tekmovanje.

6. in 7. razred:

/

8. in 9. razred:

Leonardo in Viktorija, Temni grad, Laž iz hodnika, Urška in sodobni mož

1. in 2. letnik gimnazije:

Zločin in kazen, Romeo in Julija, Sedanjost običajno boli, Seme zla

3. in 4. letnik:

Maščevanje v maskah, Umori skozi oči, Izdih, Pekel so drugi, Plašč, Resnica?!, Med prsti, Krekster, Spanec je samo smrt v preobleki***, Poravnani svinčniki ali popolno življenje

Strokovna šola:

Z vlakom, Voda

Iskrene čestitke tekmovalcem in mentorjem, iskrena hvala pokrajinskim društvom in komisijam za izvedbo regijskega tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Društvo, Znanost mladini

Vabilo k prijavi na 10. Simpozij mladih slavistov (2022)

Philoslavica 2022

Spoštovani,

Študentska sekcija ZDSDS letos že desetič zapovrstjo organizira mednarodni Simpozij mladih slavistov. Dogodek bomo pripravili v sodelovanju z Oddelkom za južnoslovanske jezike in književnosti, potekal pa bo 8. in 9. decembra 2022 na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Letošnja naslovna tema je Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah.

Podrobnejše informacije se nahajajo na spodaj priloženem vabilu in na podstrani Študentske sekcije, kjer najdete tudi prijavnico na simpozij.

Uradno spletno mesto letošnjega simpozija lahko obiščete na tej povezavi.

Organizatorji bomo obvestila redno objavljali tudi na Facebooku.

 

Vabilo

PHILOSLAVICA-2022_vabilo
Objava v: Študentska sekcija

Tematika 17. mednarodnega slavističnega kongresa (Pariz, 2023)

Spoštovani,

objavljamo tematiko 17. mednarodnega slavističnega kongresa, ki se bo leta 2023 odvijal v Parizu. Podrobnosti o postopku prijave so objavljene v priloženem dokumentu.

Zapisniki zasedanj Mednarodnega slavističnega komiteja so na voljo med društveno dokumentacijo (gl. zavihek Dokumenti). Skupni dokument zapisnikov zasedanj iz 2019, 2020 in 2021 si lahko prenesete na tej povezavi.

Objava v: Društvo, Slavistični komite

Medijski odzivi na SSK 2021

Objava v: Društvo, Slovenski slavistični kongres