Category: Društvo

Za Slavističnim društvom Dolenjske in Bele krajine je še eno uspešno leto

Zaključna prireditev literarnega natečaja poezije in kratke proze za leto 2022 je bila 8. junija  popoldne v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca.  Številni obiskovalci so zaploskali nagrajenim in sodelujočim avtorjem in avtoricam,   v okviru novomeške Rastoče knjige pa prisostvovali odprtju  njenega novega kamnitega  lista  z vklesano mislijo, ki  jo je prispeval  slavnostni govornik dr. Milček Komelj. Misli o razvoju Rastoče knjige pa je povzel začetnik tega gibanja na Slovenskem dr. Janez Gabrijelčič.

Na sedmi razpis poezije in kratke proze z naslovom Misliti kot reka se je odzvalo 62 avtorjev in avtoric: 9 v skupini »osnovnošolci«, 8 v skupini »srednješolci« in 45 v skupini »odrasli«. Člani dveh ocenjevalnih komisij so pregledali 113 besedil v poeziji in kratki prozi: 11 osnovnošolskih, 11 srednješolskih in 91 prispevkov odraslih udeležencev. Razpisan je bil tudi plakatni natečaj, na katerega so se odzvali 3 avtorji, njihovi  plakati so bili razstavljeni na prireditvi.

Simbolične nagrade in priznanje so  na zaključni prireditvi prejeli:

 • skupina osnovnošolci: Maša Gospodarič, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, za pesem Voda
 • skupina srednješolci: Larisa Rataj, Gimnazija Novo mesto, za zgodbo Ura; Čandrika Sečnik, ŠC Novo mesto, SZKŠ, za pesem Med bregovoma
 • skupina odrasli:

poezija: Rezka Povše (vkrkovzetje, vkolpovzetje, balada o Dragonji); Lidija Pirc (Drevo je brat in sestra reka), Petra Koršič (Biti)

proza: Eva Kardelj Cvetko (Voda), Nataša Komarov (Po nedolžnem zaprta), Branka Pirc (Impulz za harmonijo s stvarstvom)

Prireditev, ki jo je SdDBk pripravilo v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, je povezovala Carmen L. Oven, kulturni program pa so oblikovali nagrajeni avtorji in mladi glasbeniki – osmošolca citrarka Žana Jelinič in pevec Janez Strašek ter srednješolec harmonikar Luka Ban.

Nagrajenci in ostali sodelujoči  so prejeli še zbornik, ki je prvič izšel v barvah. V njem je poleg vsaj enega besedila vsakega udeleženca natečaja in poročila o delu Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine objavljan prispevek Tomaža Koncilije o motivu Krke v delih dolenjskih avtorjev; razglednice iz domoznanske zbirke Knjižnice Mirana Jarca je pripravila stalna sodelavka društva, bibliotekarka Mateja Kambič; Andrej Jakobčič pa je prispeval nekaj svojih fotografij reke Krke. Zbornik, ki ga je oblikoval Ivo Šteblaj, je tiskal BS Teams.

Društvo se lahko pohvali z letom 2021 kot uspešnim letom kljub omejitvam javnega življenja. Uspelo je uresničiti celoten program. Člani društva so izvedli zaključno prireditev šestega literarnega natečaja z izdajo zbornika; zaključili plakatni natečaj o odnosu do slovenskega jezika, z razstavo plakatov v Knjižnici Mirana Jarca pa pospremili med bralce tudi tretjo knjigo iz zbirke Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, to je noveleta Ivana Tavčarja Otok in Struga, s katero smo v društvu obeležili 170. obletnico pisateljevega rojstva. Knjiga obsega 79 strani, ilustracije so delo Vide Cizel, bogato spremno besedo pa je napisal dr. Miran Hladnik, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Junija je društvo gostilo devet članov  Lektorskega društva Slovenije, s katerimi so se v jezikovni delavnici  pogovarjali o jezikovnih zadregah piscev slovenskega jezika.

Tudi v letu  2022 delo poteka po načrtu. Ob mednarodnem dnevu maternega jezika smo 4. marca v društvu s spletnim dogodkom obeležili rojstni dan Josipa Jurčiča, dolenjskega rojaka, ki je utemeljil pripovedništvo v slovenski književnosti. V predavanju je dr. Urška Perenič, avtorica monografije o Josipu Jurčiču, predstavila svež pogled na Jurčiča kot meščanskega avtorja, ki bi si zaslužil, da ga kot slovenskega  klasika, ki je sooblikoval tedanjo slovensko družbo, bolj poznamo. V svojih delih je ustvaril številne zanimive like; pisal je o vseh temah, o katerih je kasneje pisal tudi Cankar.

Program Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine podpirata Mestna občina Novo mesto in  Krka, d. d., za kar se jim člani društva iskreno zahvaljujemo. Društvo odlično sodeluje s Knjižnico Mirana   Jarca Novo mesto, ki nudi strokovno pomoč in prostor za izvedbo zaključne prireditve literarnega natečaja  in drugih aktivnosti iz društvenega programa, ter  z Javnim skladom za kulturne dejavnosti. V lanskem letu smo začeli sodelovati tudi z Bralnim društvom Slovenije, s katerim jih povezuje skupni cilj: krepitev bralne kulture. Kot uspešno ocenjujemo tudi sodelovane z mediji, kot so Dolenjski list, Vaš kanal in radio Krka, saj poročajo o naših večjih aktivnostih. Vsega tega si želimo tudi v prihodnje.

Marinka Cerinšek, tajnica SdDBk

Foto: Bojana Medle

 

Objava v: Društvo, SD Dolenjske in Bele krajine

Druga lektorska delavnica v Novem mestu

V soboto, 18. 6. 2022, je bila v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu 2. lektorska delavnica Lektorskega društva Slovenije in Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Udeleženci delavnice smo razpravljali o rabi velike in male začetnice pri stvarnih lastnih imenih, rabi predloga preko, brezpredložni vezavi nekaterih glagolov (sanjati prevod, misliti nov svet, živeti avtomobile, zmagati tekmo), o slogovnih popravkih itd. Srečanje smo zaključili z ugotovitvijo o koristnosti izmenjave mnenj o jezikovnih in pravopisnih vprašanjih, na katere naletimo pri lektoriranju besedil. Pogovor bomo nadaljevali naslednje leto v približno istem času. (J. J. B.; foto: Kristina M. Pučnik)

 

Objava v: Društvo, SD Dolenjske in Bele krajine

Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2022 v Trstu in Kopru

Spoštovani,

vsakoletni Slovenski slavistični kongres, ki ga organizira Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, bo letos potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2022, in sicer v četrtek, 29. septembra, v Trstu (Narodni dom, Aula magna, Ulica Fabia Filzija 14 / via Fabio Filzi, 14, I–34132 Trst/Trieste) in v petek, 30. septembra, v Kopru (Pretorska palača, Titov trg 5, SI–5000 Koper/Capodistria). V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija.

Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik in književnost med kulturami.

Delovni naslovi načrtovanih sekcij predavanj:
– Slovenski jezik in književnost na Tržaškem;
– Sodobna slovenska tržaška književnost;
– Slovenska istrska književnost;
– Lokalni, nacionalni in medkulturni vidiki slovenščine in slovenistike;
– Slovenska in hrvaška književnost v stiku;
– Odnos med človekom in živaljo v sodobni slovanski poeziji;
– O srednjeveški in humanistični književnosti pri pouku slovenščine;
– Književni tematski sklop na splošni maturi iz slovenščine 2023: Sofoklej: Antigona, Henrik Ibsen: Nora, Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, Dominik Smole: Antigona.

Delovni naslovi načrtovanih okroglih miz:
– Slovenski jezik znotraj izobraževalnega sistema v Italiji;
– Pouk slovenščine v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji;
– Romanski jezikovni sosedje: kako dobro jih poznamo?

V okviru spremljevalnega programa je v Trstu predviden vodeni ogled mesta (po sledeh Slovencev od Trubarja dalje, slovenski Trst 20. stoletja).
Slavnostna večerja s kulturnim programom v petek, 30. septembra, bo v hotelu Grand Koper (Pristaniška ulica 3, SI–Koper/Capodistria).

V soboto, 1. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija na temo Od Vergerija do Trubarja (Vergerijeva pot v Kopru, grad Socerb, dolina Glinščice, Trubarjeva pot v Trstu). Odhod avtobusa bo iz Kopra.

Na kongres se bo možno prijaviti na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022.
Za rezervacijo in plačilo prenočišča poskrbimo sami. Dodatne informacije bomo sproti objavljali na podstrani letošnjega kongresa.

Vabljeni!

Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Objava v: Društvo, Slovenski slavistični kongres

Zadnje novice o MSK in kongresnih prijavah

Mednarodni slavistični komite je dne 2. aprila 2022 na izrednem posvetovalnem zasedanju zaradi rusko-ukrajinske vojne razpravljal o usodi 17. mednarodnega slavističnega kongresa, predvsem o možnosti  njegovega prenosa na kasnejši rok. Sklep bo dokončno sprejet na rednem zasedanju konec avgusta 2022, s tem pa tudi nova časovnica (roki). Tisti med slovenskimi slavisti, ki so referat že prijavili, imajo možnost, da povzetek do konca avgusta vsebinsko prenovijo, tisti pa, ki se še niso prijavili (v skladu s formalnimi zahtevami, objavljenimi v Slavistični reviji 2021/4 in na spletni strani ZDSDS), da se še prijavijo. Vse potrebne informacije glede organizacije kongresa in oddaje kongresnih tez bodo takoj po avgustovskem zasedanju MSK objavljene na društveni spletni strani in na SlovLitu.

Predsednica SSK: prof. dr. Alenka Šivic Dular

Objava v: Društvo, Slavistični komite

Uradni rezultati državnega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 9

Osnovna šola

Ocenjevalna komisija: Miha Hočevar, Andrej Rozman Roza, Mojca Kavčič, Katarina Leban Škoda (predsednica)

 1. in 9. razred:  1. mesto v kategoriji: Urškin ples (po literarni predlogi: France Prešeren: Povodni mož)

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Tekmovalci: Manca Tomše Vikler, Ema Slivšek, Erina Slivšek, Zoja Lana Dular in Arlind Karimani

Mentorica in somentorica: Manja Voglar in Dženi Rostohar

Srednja šola

Ocenjevalna komisija: Miha Hočevar, Mojca Nidorfer, Andrej Rozman Roza, Senija Smajlagič (predsednica)

 1. in 2. letnik:
 1. mesto v kategoriji: Seme zla (po literarni predlogi: Ljudska: Rošlin in Verjanko)

Dvojezična srednja šola Lendava

Tekmovalci: Črtomir Kelenc, Kaja Tibaut in Tija Sakač

Mentor in somentor: Borut Šantak in Štefan Kardoš

Priznanje za posebne dosežke: Zločin in kazen (po literarni predlogi: Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen)

Gimnazija Ledina

Tekmovalci: Manja Kirbiš, Tisa Osenar, Eva Jerina in Tija Večerin

Mentorica: Katja Pahler Šteharnik

 1. in 4. letnik: 1. mesto v kategoriji in zlato priznanje: Plašč (po literarni predlogi: Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Plašč)

Gimnazija Bežigrad

Tekmovalci: Maj Kličič, Maj Kopasič, David Malneršič, Jakob Potočki in Matic Trček

Mentor: mag. Katja Lah Majkić

Priznanje za posebne dosežke: Maščevanje v maskah (po literarni predlogi: Edgar Allan Poe: Maske rdeče smrti)

Gimnazija Ledina

Tekmovalci: Nejc Šarc, Katja Intihar, Zala Urbanč, Karin Ramovš in Lara Pirnar

Mentorica: Nina Levstik

Strokovna šola: 1. mesto v kategoriji: Voda (po literarni predlogi: Barbara Simoniti: Voda)

Gimnazija Celje – Center

Tekmovalci: Nika Zupančič, Aiken Maja Dobaj, Tjaša Safran in Ema Timošek

Mentorica in somentorica: Nataša Grobelnik in Petra Lajlar

Iskrene čestitke vsem v imenu organizatorjev tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Društvo, Znanost mladini

Uradni rezultati regijskega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 9

Podatke smo prejeli od naslednjih pokrajinskih slavističnih društev:

SD Celje, SD Dolenjske in Bele krajine, SD Maribor, SD Ljubljana, SD Prekmurja, Prlekije in Porabja, SD Jesenice, SD Koper

Srebrna priznanja prejmejo vsi navedeni tekmovalni izdelki (po kategorijah); tisti, ki so krepko napisani, se uvrstijo na državno tekmovanje.

 1. in 7. razred:

/

 1. in 9. razred:

LEONARDO IN VIKTORIJA, TEMNI GRAD, LAŽ IZ HODNIKA, Urška in sodobni mož, Novice dneva, Čaša nesmrtnosti

 1. in 2. gimnazije:

ZLOČIN IN KAZEN, ROMEO IN JULIJA, SEDANJOST OBIČAJNO BOLI, Seme zla

 1. in 4. letnik:

MAŠČEVANJE V MASKAH, UMORI SKOZI OČI, IZDIH, PEKEL SO DRUGI, PLAŠČ, Resnica?!, Med prsti, KREKSTER, SPANEC JE SAMO SMRT V PREOBLEKI***, PORAVNANI SVINČNIKI ALI POPOLNO ŽIVLJENJE, Povodni mož, Ljudomrznik

Strokovna šola:

Z vlakom, Voda

Iskrene čestitke tekmovalcem in mentorjem, iskrena hvala pokrajinskim društvom in komisijam za izvedbo regijskega tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Društvo, Znanost mladini

Neuradni rezultati regijskega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 9

Podatke smo prejeli od naslednjih pokrajinskih slavističnih društev (zapisane z oranžno):

SD Celje, SD Dolenjske in Bele krajine, SD Koper, SD Maribor, SD Ljubljana, SD Posavje, SD Nova Gorica, SD Kranj in SD Prekmurja, Prlekije in Porabja 

Srebrna priznanja prejmejo vsi navedeni tekmovalni izdelki (po kategorijah); tisti, ki so krepko napisani, se uvrstijo na državno tekmovanje.

6. in 7. razred:

/

8. in 9. razred:

Leonardo in Viktorija, Temni grad, Laž iz hodnika, Urška in sodobni mož

1. in 2. letnik gimnazije:

Zločin in kazen, Romeo in Julija, Sedanjost običajno boli, Seme zla

3. in 4. letnik:

Maščevanje v maskah, Umori skozi oči, Izdih, Pekel so drugi, Plašč, Resnica?!, Med prsti, Krekster, Spanec je samo smrt v preobleki***, Poravnani svinčniki ali popolno življenje

Strokovna šola:

Z vlakom, Voda

Iskrene čestitke tekmovalcem in mentorjem, iskrena hvala pokrajinskim društvom in komisijam za izvedbo regijskega tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Društvo, Znanost mladini

Nova številka revije Jezik in slovstvo (66/4)

Spoštovani,

izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (66/4). Tematska številka je posvečena jubileju prof. dr. Irene Novak Popov, uredili sta jo Darja Pavlič in Mateja Pezdirc Bartol.

Urednici številke sta v uvodniku zapisali, »naj bo ta številka Jezika in slovstva poklon in prisrčno voščilo Ireni Novak Popov ob njenem 70. rojstnem dnevu: Na mnoga leta in nove sprehode po slovenski poeziji!« Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo Jezika in slovstva.

Vljudno vabljeni k branju.

Uredništvo

 

Vsebina

Uvodnik

Ob jubileju Irene Novak Popov

Boža Krakar Vogel: Široko poznavanje in globoko občutenje literature kot način življenja

Alenka Jensterle Doležal: Medaljon o dr. Ireni Novak Popov

Razprave

Peter Scherber: Iz zgodovine slovenske poetike. Rokopisni osnutek prozodije Blaža Kumerdeja

Jožica Čeh Steger: Literarno-likovna medmedialnost v Cankarjevi zgodnji kratki prozi

Miran Hladnik: Skrivnost kabineta 209 b

Marko Juvan, Mojca Šorli, Andrejka Žejn: Interpretiranje literature v zmanjšanem merilu: »Oddaljeno branje« korpusa »dolgega leta 1968«

Vilma Purič: Sprehod Irene Novak Popov po narečni beneški poeziji

Zvonko Kovač: Još jednom (posljednji put) o ljubavi. „Obnove modernizma“ i postmoderna u slovenskoj i hrvatskoj poeziji

Mateja Pezdirc Bartol: Podoba ladje in morja v treh slovenskih dramah

Alojzija Zupan Sosič: Spol in literarna interpretacija poezije žensk: pesmi Barbare Korun in Kaje Teržan

Darja Pavlič: Pesnitve sodobnih slovenskih pesnic

Ocene in poročila

Milen Malakov: Percepcija nadnaravnega v frazeologiji – zbornik prispevkov mednarodne konference Slavofraz na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi

 

Objava v: Društvo