Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2021 v Monoštru in Moravskih Toplicah – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Vabilo na Slovenski slavistični kongres 2021 v Monoštru in Moravskih Toplicah

Spoštovani,vsakoletni Slovenski slavistični kongres, ki ga organizira Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, bo letos potekal od 30. septembra do 2. oktobra 2021, in sicer v četrtek, 30. septembra, v Monoštru (Gledališče Monošter / Színház Szentgotthárd, Trg Kálmána Szélla 7 / Széll Kálmán tér 7, in Hotel Lipa, Gárdonyska ulica 1 / Gárdonyi utca 1, H-9970 Monošter/Szentgotthárd) ter v petek, 1. oktobra, v Moravskih Toplicah (Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, SI–9226 Moravske Toplice). V soboto, 2. oktobra, bo celodnevna strokovna ekskurzija k Blatnemu jezeru.Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik med slovanskimi jeziki.Delovni naslovi načrtovanih sekcij predavanj:
  • Slovenski jezik in slovstveno ustvarjanje v Prekmurju s Porabjem, gradiščanska hrvaščina,
  • Slovenski jezik med slovanskimi jeziki,
  • Predzgodovina in predknjižno razdobje slovenskega jezika pri jezikovnem pouku,
  • Slovenski knjižni jezik v drugi polovici 16. stoletja pri jezikovnem pouku,
  • Sodobna slovanska kratka zgodba,
  • Najnovejša spoznanja o staroindijski, starogrški in rimski književnosti,
  • Književni tematski sklop na splošni maturi iz slovenščine 2022: Čudežni Feliks Andreja Hienga in Veliki Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda.
Delovni naslovi načrtovanih okroglih miz:
  • Slovenski jezik na šolski vertikali in v javni rabi v Porabju,
  • Madžarski jezik, književnosti in kultura: kako dobro jih poznamo?
V okviru spremljevalnega programa je v Monoštru predviden vodeni ogled mesta.V soboto, 2. 10. 2021, bo celodnevna strokovna ekskurzija k Blatnemu jezeru po sledeh najstarejših slovanskih in madžarskih jezikovnih spomenikov v Panoniji (Konstantin in Metod pri spodnjepanonskem knezu Koclju v Blatenskem Kostelu, prvi ohranjeni zapisani stavek v madžarskem jeziku v ustanovni listini benediktinske opatije v Tihanyu) ter ustvarjanja Janeza Akvile (Martjanci, Velemér). Odhod avtobusa bo iz Moravskih Toplic.Na kongres se bo možno prijaviti na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije od 1. do 20. septembra.Udeleženci/udeleženke kongresa bomo v Monoštru lahko prenočevali v Hotelu Lipa, v Moravskih Toplicah pa v Termah Vivat. Za rezervacijo in plačilo prenočišča poskrbimo sami. Dodatne informacije bomo sproti objavljali na podstrani letošnjega kongresa.Vabljeni!Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije
Prenos vabila (PDF).Prenos programa (PDF).
Scroll to Top