Slavistična knjižnica – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Slavistična knjižnica

Knjige Slavistične knjižnice lahko naročite na: predsedstvo@zdsds.si.

Monografije zbirke

Maja Šebjanič Oražem: Usposobljenost učitelja za poučevanje slovenščine. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2022 (Slavistična knjižnica, 22). Cena: 13 €.
Aleksander Skaza: Lev Nikolajevič Tolstoj in sodobna ruska kultura. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2017 (Slavistična knjižnica, 21). 122 str. ISBN 978-961-6715-25-6. Cena: 9 €.
Jožica Jožef Beg: Razvijanje ključnih zmožnosti pri pouku književnosti v gimnaziji. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2019 (Slavistična knjižnica, 20). Cena: 13 €.
Irena Novak Popov: Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014 (Slavistična knjižnica, 19). 352 str. ISBN 978-961-6715-15-7. Cena: 15 €.
Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013 (Slavistična knjižnica, 18). 176 str. ISBN 978-961-6715-12-6.Cena: 15 €.
Mojca Stritar: Korpusi usvajanja tujega jezika. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012 (Slavistična knjižnica, 17). 264 str. ISBN 978-961-6715-10-2. Cena: 15 €.
Urška Perenič: Empirično-sistemsko raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Slavistična knjižnica, 16). 280 str. ISBN 978-961-6715-07-2. Cena: 15 €.
Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Slavistična knjižnica, 15). 240 str. ISBN 978-961-6715-05-8. Cena: 15 €.
Petra Kodre: Vzgoja za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Slavistična knjižnica, 14). 170 str. ISBN 978-961-6715-03-4.
Alenka Jensterle – Doležal: V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Slavistična knjižnica, 13). 139 str. ISBN 978-961-6715-02-7.
Barbara Pregelj: Zgledno omledno: trivialno v slovenski postmoderni književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007 (Slavistična knjižnica, 12). 210 str. ISBN 978-961-6751-00-3.
Katarina Podbevšek: Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 11). 305 str. ISBN 978-961-91015-8-2.
Martina Ožbot: Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 10). 163 str. ISBN 961-91015-7-X.
Kozma Ahačič: Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852.. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 9). 195 str. ISBN 961-91015-6-1.
Peter Jurgec: Samoglasniški nizi v slovenščini: fonološko-fonetična analiza. Ljubljana: Rokus, 2005 (Slavistična knjižnica, 8). 224 str. ISBN 961-209-543-4.
Drago Unuk: Zlog v slovenskem jeziku. Ljubljana: Rokus: Slavistično društvo Slovenije, 2003. 324 str. (Slavistična knjižnica / Rokus; 7) ISBN 961-209-357-1.
Zoltan Jan: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. / Bibliografski dodatek: [slovenska književnost pri Italijanih po drugi svetovni vojni]. Ljubljana: Rokus: Slavistično društvo Slovenije, 2001. 153 str. (Slavistična knjižnica; 5) ISBN 961-209-232-X.
Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945. Ljubljana: Rokus, Slavistično društvo Slovenije, 2001. 269 str. (Slavistična knjižnica; 4) ISBN 961-209-235-4.
Alenka Gložančev: Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje. Ljubljana: Rokus, 2000. 167 str. (Slavistična knjižnica; 3).
Silva Trdina: Besedna umetnost, 2: Literarna teorija. Ljubljana: MK, 1958, 1961, 1965. (Slavistična knjižnica: učbeniki; 1).
Janko Jurančič: Južnoslovanski jeziki. Ljubljana: DZS, 1957. 118 str. (Slavistična knjižnica ).
Vera Brnčič: N. A. Dobroljubov. Ljubljana: DZS, 1956. 96 str. (Slavistična knjižnica).
Marja Boršnik: Kratek bibliografski pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955 101 str. (Slavistična knjižnica. Bibliografska dela; 2).
France Dobrovoljc, Zvone Verstovšek: France Dobrovoljc, Zvone Verstovšek. Dve imenski kazali [Imensko kazalo k Cankarjevim Zbranim spisom od I. do XXI. zvezka. Imensko kazalo k Prijateljevi monografiji Janko Kersnik, njegovo delo in doba]. Ljubljana: DZS, 1955. 79 str. (Slavistična knjižnica).
 
Scroll to Top